Върховният съд на Европейския съюз реши в четвъртък, че начинът на Полша да дисциплинира висши съдии е в противоречие с правото на ЕС, което допълнително изостря отношенията между блока и неговата все по-непокорна държава членка, съобщава АП.

Това е последното събитие в шестгодишния спор и второто голямо решение от седмица насам, след като полски съд заяви, че временните заповеди, издадени от върховния съд на ЕС по отношение на националната съдебна система и конституцията, не са обвързващи.

През последните години полското дясно правителство все по-често заклеймява действията на ЕС срещу решенията му относно съдебната власт като политически мотивирани и от години настоява да се отърси от насоките и надзорната роля на правосъдната система на ЕС.

Базираният в Люксембург Европейски съд заяви в изявление обаче, че "дисциплинарният режим за съдиите в Полша не е съвместим със законодателството на ЕС".

Ръководителят на парламентарната комисия по правосъдие в Полша Марек Аст незабавно критикува решението. "Първо, организацията на правосъдната система е единствено в компетентността на държавите-членки на ЕС. На второ място, стандартите, които Съдът на ЕС черпи от договорите за ЕС, не са в съответствие с конституцията на Полша".

Решението дойде, след като изпълнителната комисия на ЕС се оплака пред съда, че Полша се отказва от основни принципи на правовата държава, които са в основата на договора за ЕС. В разглеждания случай той счита, че независимостта и безпристрастността на Висшата дисциплинарна камара на Полша не могат да бъдат гарантирани, което би могло да засегне основни решения, дори от върховния съд.

Управляващата в Полша партия "Право и справедливост" твърди, че създаването през 2017 г. на Дисциплинарна камара, която има правомощието да наказва съдиите, е част от реформата на неефективна система, осеяна с корупция. Критиците виждат това като претекст за поемане на контрол над съдилищата в страната.

Много съдии и адвокати твърдят, че камарата се използва за оказване на натиск върху съдиите да издават решения, които благоприятстват управляващите власти. Към днешна дата, докато управляващата партия се опитва да упражни контрол над висшите съдилища и ключовите съдебни органи, много съдии от по-нисши съдилища продължават да утвърждават своята независимост. Някои са издали решения срещу държавни служители или интереси.

Камарата се състои от съдии, избрани от Националния съвет на съдебната власт, орган, чиито собствени членове се избират от парламента, където "Право и справедливост" имат мнозинство.

"Съдът на ЕС уважи всички оплаквания на Комисията и установи, че Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС", се казва в изявлението на съда на ЕС.

Той показа многобройни недостатъци в полската система, с които заяви, че съдиите могат да станат жертва на политически контрол и натиск за влияние върху решенията.

В него се казва, че висшата дисциплинарна камара "не предоставя всички гаранции за безпристрастност и независимост и по-специално не е защитена от прякото или косвеното влияние на полския законодателен и изпълнителен орган".

В него се казва и че полската система "може да подкопае независимостта на съответните съдилища" и призовава полските власти да "предприемат необходимите мерки за коригиране на ситуацията".

Ако правителството откаже, може да създаде голям политически сблъсък между Варшава и Брюксел.

Съд на ЕС: Новите съдебни правила на Полша са в разрез с правото на ЕС

Съд на ЕС: Новите съдебни правила на Полша са в разрез с правото на ЕС

Полското правителство трябва да прекрати тези разпоредби и да спазва принципите на съдебната независимост