Съветът на ЕС одобри мандата за започване на преговори за бъдещите отношения с Великобритания на среща в Брюксел, съобщават от Общността.

Съветът прие решение, което дава зелена светлина за започване на преговори за ново партньорство с Великобритания. Също така е одобрено решение за номиниране на Европейската комисия за преговарящ от страна на Европейския съюз. Съветът прие и директивите за преговори, които представляват мандат на Комисията за преговорите с Великобритания.

Сделка само ако запазите забраната за хлорираните пилета, предупреди ЕС Лондон

Сделка само ако запазите забраната за хлорираните пилета, предупреди ЕС Лондон

Този ход има за цел да защити износа на европейско месо

Преговорите ще се водят от Мишел Барние.

В съобщението на Съвета се казва, че всичко това потвърждава готовността на Европейския съюз да предложи амбициозно, широко и балансирано партньорство с Великобритания. ЕС е готов да започне преговорите. Според Брюксел бъдещето партньорство трябва да се основава на силни ангажименти за гарантиране на равни условия за открита и честна конкуренция, като се има предвид географската близост на ЕС и Великобритания и икономическата зависимост.

ЕС е готов да сключи споразумение за свободна търговия с Великобритания, което ще гарантира нулеви мита и квоти при търговията на стоки. Това споразумение трябва да осигури сътрудничество по митнически и регулаторни аспекти. Трябва да включва ефективно управление, надзор, уреждане на спорове и изпълнение на договореностите.

В сферата на рибарството мандатът очертава бъдещо партньорство на базата на съществуващия реципрочен достъп до водите, както и стабилни квоти. Споразумението за рибарството трябва да бъде договорено до 1 юли 2020 г., за да има достатъчно време за установяване на риболовните възможности след края на преходния период.

Мандатът също съдържа положения за бъдещо сътрудничество в области като цифровата търговия, интелектуалната собственост, обществените поръчки, мобилност, транспорт и енергетика.

ЕС ще търси всеобхватно партньорство с Лондон в сферата на сигурността.

Следващите стъпки включват Комисията да постигне съгласие с Великобритания за датите на първите преговори. Първата официална среща между двете страни се очаква в началото на март.

Решението на Съвета и директивите за преговорите се базират на препоръка на Комисията от 3 февруари 2020 г.

Преходният период изтича на 31 декември 2020 г. През този период Великобритания ще продължи да прилага законите на ЕС, но няма да има представителство в институциите на Общността.