Европейската комисия представи пакет с указания и препоръки за оказване на помощ на страните членки постепенно да отменят ограниченията за пътуване и да се възобнови туризмът след месеци на блокада, докато в същото време се спазват необходимите здравни мерки.

Указанията на Комисията имат за цел да осигурят на хората възможност за почивка и свеж въздух. Щом здравната ситуация позволи, хората ще могат да се събират с приятели и роднини в родните им държави или в чужбина, като ще се приложат всички необходими мерки за безопасност.

ЕС може да отвори границите за туристи

ЕС може да отвори границите за туристи

Европейската комисия се очаква в сряда да предложи триетапен план за отваряне на границите

Пакетът с мерки също трябва да помогне на туристическия сектор в ЕС да се възстанови от пандемията.

Пакетът за туризма и транспорта включва: обща стратегия за възстановяване през 2020 г.; общ подход за възстановяване на свободното движение и постепенна отмяна по координиран начин на ограниченията по вътрешните граници на ЕС; работна рамка в подкрепа на постепенно възобновяване на транспорта, докато в същото време се гарантира безопасността на пътниците и персонала; препоръка, която има за цел да направи ваучерите за пътуване привлекателна алтернатива пред връщането на парите на потребителите и критерий за безопасно и постепенно възстановяване на туристическата дейност и разработване на здравни протоколи за места като хотели.

Комисията предложи поетапен и координиран подход, който започва с премахване на ограниченията между районите или страните членки с подобни епидемиологични ситуации. Подходът също трябва да бъде гъвкав, включващ възможност за връщане на някои мерки, ако епидемиологичната ситуация го изисква. Страните членки трябва да действат на базата на следните три критерия:

Епидемиологичен, предимно с фокус върху райони, където ситуацията се подобрява, основано на указанията на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и използването на регионална карта, разработена от центъра;

Паоло Джентилони: Тази година ще има летен сезон

Паоло Джентилони: Тази година ще има летен сезон

Ние определено ще имаме туристически сезон през лятото

Възможност за прилагане на мерки за ограничаване разпространението на заразата през цялото пътуване, включително на граничните пунктове, както и допълнителни предпазни мерки, където трудно се осигурява физическа дистанция;

Икономически и социални съображения, като първоначално се дава приоритет на трансгранично движение в ключови области на дейност и включително лични причини.

Принципът на недискриминация е от особена важност. Когато страна членка реши да позволи пътуване на територията си или в конкретни региони, трябва да го направи по недискриминиращ начин, позволявайки пътуване от всички райони, региони или държави в ЕС с подобни епидемиологични условия. По същия начин всички ограничения трябва да бъдат отменени без дискриминация за всички граждани на ЕС, без значение от тяхната националност.

Указанията представят общи принципи за безопасно и постепенно възстановяване на транспортните услуги в ЕС, докато в същото време се предпазва здравето на транспортните работници и пътниците. Насоките включват няколко препоръки, включително ограничаване на контактите между пътниците и транспортните работници, между самите пътници и намаляване, където е възможно, гъстотата на пътниците. Също включват указания за използване на маски и протоколи в случай, че пътници имат симптоми на коронавируса. Препоръчва се координация между страните членки за постепенно възстановяване на транспортните връзки.

Комисията изготви и работна рамка с критерии за безопасно и постепенно възстановяване на туризма и разработване на здравни протоколи за хотелите и други форми на настаняване, за защита на гостите и служителите. Тези критерии включват епидемиологични доказателства, достатъчно капацитет на здравната система за приемане на местни хора и туристи и възможности за контрол, мониторинг, тестване и проследяване на контактите. Тези указания ще позволят безопасен престой в хотелите и други места за почивка.

Страните членки, с помощта на Комисията, се съгласиха на указания за използване на оперативно съвместими приложения за проследяване, които ще предупреждават европейците за потенциално заразяване с коронавирус, когато пътуват в ЕС. Тези приложения трябва да бъдат доброволни, прозрачни, временни, защитени от киберпроникване и с използване на анонимни данни.

Според правилата на ЕС пътуващите имат право да избират между ваучери и връщане на парите при отмяна на транспортни билети (за самолет, влак, автобус или ферибот) или пакет за пътуване. Докато потвърждава това право, Комисията препоръчва ваучерите да се превърнат в по-привлекателна алтернатива от връщането на парите при отмяна на пътувания в контекста на пандемията, която донесе огромни финансови затруднения на туристическите оператори. Доброволните ваучери трябва да бъдат защитени в случай на несъстоятелност на емитента, с минимум период на валидност от 12 месеца, и да бъдат възстановявани след най-много година, ако не бъдат погасени. Те също трябва да осигурят на пътниците достатъчна гъвкавост.

Комисията ще помогне и на туристическия сектор на Стария континент с гарантиране на финансиране. 100 милиарда евро са планирани за спасявани на работни места.