Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че ще удължи програмата за стимули до края на 2017 г., но не промени основната лихва.

На среща на Управителния съвет на банката беше решено лихвеният процент по основните операции по рефинансиране да се запази на 0%, а този по пределното кредитно улеснение на ниво 0,25%. Депозитната лихва остава отрицателна в размер на -0,40%.

По отношение на нестандартните валутни политики съветът реши да удължи програмата за количествени облекчения до края на 2017 година, но свива обема на изкупуваните активи.

От април ЕЦБ намалява програмата си за изкупуване на облигации от 80 на 60 милиарда евро.