Днес е ден за възпоменание на Холокоста над стотиците хиляди роми, загинали в нацистките лагери. Ромските жертви са около половин милион, от цяла Европа.

"Ромите са забравените жертви на Холокоста за много европейци. Споменът за тяхното историческо преследване ни напомня за нуждата от преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени ромите и днес и които твърде често биват пренебрегвани. Седемдесет години по-късно синтите и ромите продължават всекидневно да се сблъскват с омраза, насилие, дискриминация и расизъм. Много от тях все още нямат достъп до основни потребности като прилично жилище, образование и здравно обслужване." - се казва в изявление на първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и комисаря по правосъдието Вера Юрова.

"Дехуманизацията на ромите и други малцинства е била първата крачка към извършването на тези ужасяващи престъпления. Днес трябва да помним случилото се и да отстояваме твърдо и пламенно споделените европейски ценности за равенство и недискриминация." - напомнят Юрова и Тимерманс.

В заключение двамата политици напомнят, че е дълг на всеки един гражданин на общността да се отнася с достойнство и уважение към своите съграждани, особено с най-уязвимите членове на обществото.