Почти седем на всеки 10 гърци са в тежко финансово положение, сочат данните, събрани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Цифрите, публикувани в бюлетина на Гръцката федерация на предприятията (SEV), показват, че 68,3 % от населението в Гърция живее близо до или под границата на бедността, като 12,9 % са под тази линия и 55,4 % са уязвими, тъй като те също биха могли да паднат под прага на бедност.

Делът на гърците, които не са в състояние да изкарат достоен живот, е далеч над средния за ОИСР, който е 50,4 процента. В Съединените щати, които също показват високи нива на неравенства, процентът достига 55,5%, докато в Дания той е 36,3%. Коефициентът на Гърция е на второ място след Латвия в Европейския съюз.

SEV коментира, че Гърция е сред европейските страни с най-големи неравенства в доходите, ситуация, която се влошава от финансовата криза през 2010 г., която засегна по-специално по-ниските доходи.