Гражданите на Русия считат, че в последните години анархията в страната значително се увеличила. Съответно редът и законността се губят, показва проучване на Левада център, проведено през февруари 2010 година, съобщава БиБиСи. 

С повече от 12% нараства делът на руснаците, които считат че престъпността се е увеличала чувствително за последните две години.
В същото време с около 30% по-малко руснаците вярват, че в държавата се развива в условия на демокрация.

Според социолозите недоволството на гражданите е насочено преди всичко към местните органи на властта, особено като се има предвид нагласата руснаците да считат, че държавните интереси са отделни от личните им интереси.

Според социолозите в общественото съзнание на Русия „държава" и „народ"/население продължават да са автономни субекти, които нямат много-много отношение един към друг.
Само преди избори в малък процент от руснаците се появява смътна идея за собствена значимост в държавата, коментират социолози.

Продължава да е висок процентът на гражданите - 85% - които смятат, че не могат да влияят на взимането на държавни решения. Също така 77% от населението няма желание да се включи по никакъв начин в политиката.

Мнозинството на руски граждани се интересуват от политика само толкова, доколкото тя влияе върху приватното им битие, но не и от политическата система като цяло.

Едва 3% от руснаците са готови да водят диалог с представители на властта, а 62% от тях заявяват, че по всякакъв начин се опитват да избягат контактите с всички власти.

При тези резултати обаче, интересното е, че расте броят на привържениците на укрепването на държавната власт.
Почти половината от руските граждани считат, че най-добрият вариант на политическо устройство за Русия е централизирана власт, а местните органи на властта да бъдат назначавани от Москва.

За 12 години - от 1998 година - привържениците на централизираната власт са нараснали с почти 25%.

Според коментара на експертите, данните показват, че повечето руснаци одобряват политиката на централното ръководство на страната, но за сметка но таво местните власти събират недоволството и критиките.