Световната здравна организация (СЗО) призова за прекратяване продажбата на живи диви бозайници на пазарите за храна, за да се предотврати появата на нови болести, информира АФП.

От организацията поясняват, че докато традиционните пазари играят централна роля в предоставянето на храна и поминък на много хора, продажбата на диви животни може да защити здравето на продавачите и на клиентите.

Ухан забрани консумирането на диви животни

Ухан забрани консумирането на диви животни

Новите правила ще са в сила в продължение на пет години

Организацията пояснява, че някои от първите случаи на COVID-19 са свързани с традиционен пазар за храна в Ухан, Китай, като много от първите пациенти са продавачи на щандове, работници и редовни клиенти на пазара.

Временните насоки са изготвени заедно със Световната организация за здраве на животните и Програмата на ООН за околната среда.

Насоките призовават държавите да прекратят продажбата на живи диви бозайници на пазарите за храна като извънредна мярка, подчертават от СЗО.

Според СЗО животните, особено дивите животни, са източникът на над 70% от появата на всички инфекциозни болести при хората, много от които са причинени от нови вируси. Дивите бозайници представляват особен риск за появата на нови болести.

Традиционните пазари, където се продават, колят и разфасоват диви животни представляват особен риск от предаване на патогени върху работници и клиенти, предупреждават от Световната здравна организация.

Китай дава пари в брой на фермери, за да се откажат от търговията с диви животни

Китай дава пари в брой на фермери, за да се откажат от търговията с диви животни

Да отглеждат други животни или да произвеждат чай и билкови лекарства

СЗО призовава правителствата да затворят тези части от пазарите за храна, където се продават живи диви бозайници, освен ако не се направи оценка на риска.