През 2018 г. страните членки на ЕС с най-голям брой бракове спрямо населението са Кипър (7,8 брака на 1000 души), Румъния (7,4), Литва (7,0) и Латвия (6,8). Те са следвани от Малта (5,8), Словакия (5,7) и Дания (5,6), съобщава Евростат.

На дъното са държавите с 3 брака на 1000 души. Това са Люксембург (3,1), Италия (3,2) и Португалия (3,4). Те са последвани от Испания, Франция (данни от 2017) и Словения (по 3,5).

България е малко под средното ниво за ЕС (4,4) с 4,1 брака на 1000 души.

Извън ЕС: 4,4 брака на 1000 души във Великобритания; 4,8 - Швейцария и 4,3 - Норвегия.