През четвъртото тримесечие на 2020 г. са издадени 1415 разрешителни за строеж на жилищни сгради с 9 779 жилища. Това съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, но жилищата в тях се увеличават с 31.9%, както и общата им застроена площ - с 18.5%. По-малко са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 50.0 и 10.3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 40.1%, докато на другите сгради е с 2.1% повече.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.0%, докато жилищата в тях са повече с 30.8%, а разгънатата им застроена площ - с 27.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 33.3% по-малко административни сгради, но с 34.4% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 15.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 008 жилищни сгради с 5 616 жилища в тях и със 702 408 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 803 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 370 404 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21.4%, жилищата в тях - с 4.8%, а разгънатата им застроена площ - с 3.4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 48.0 и 67.8%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 8.3%, както и общата им застроена площ - с 29.4%.

Над 5000 нарушения по строежи в страната са установени за месец

Над 5000 нарушения по строежи в страната са установени за месец

3792 от тях са свързани с безопасните условия на труд

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1.5%, а общата им застроена площ - с 3.0%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18.2%, а тяхната РЗП - с 8.7%. Започнал е строежът на 6.8% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 10.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 624, София (столица) - 3 413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300 (табл. 1 от приложението).

112 разрешения за строеж са издадени от МРРБ през 2020 г.

112 разрешения за строеж са издадени от МРРБ през 2020 г.

В Бургас ще се строи планетариум, а на тунел „Железница“ – площадка за хеликоптери

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна - 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас - 105 жилищни и 21 други сгради; София - 84 жилищни и 30 други сгради (табл. 2 от приложението).

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна - 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас - 105 жилищни и 21 други сгради; София - 84 жилищни и 30 други сгради (табл. 2 от приложението).