От Асоциация на индустриалния капитал АИКБ иска 150 млн. лв. финансова подкрепа за последното тримесечие на 2020 година. Такава позиция изразиха те в отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, министъра на туризма Марияна Николова, министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на транспорта Росен Желязков, министъра на труда Деница Сачева и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Според тях такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 156 млн. за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики. В същото време считаме, че такава сума е напълно по възможностите на бюджета предвид неговата балансираност до преди няколко дни и планирания 5-милиарден дефицит за след няколко дни, твърдят те.

56 млн. лв. за туризма, засегнат от пандемията

56 млн. лв. за туризма, засегнат от пандемията

Държавната помощ е в размер на 4% от сумата на декларирания от туроператорите годишен оборот за 2019 г.

АИКБ предлагат мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора, както и за другите най-силно пострадали бизнеси. Ситуацията, в която са авиокомпаниите, е сходна с тази на фирмите, чиято дейност е затворена. Това е така, защото пътниците по редовни линии са на критичния минимум, а пътнически чартъри почти няма. В подобна ситуация са и търговските обекти, тясно свързани с туризма, а и хотелите. Затова е крайно наложително дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи, заявяват те.

Здравният министър ще иска мерките да останат твърди

Здравният министър ще иска мерките да останат твърди

Все още не били готови мерките за изборите

Европейската комисия с измененията на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 13.10.2020 г. позволи такава държавна помощ/финансов принос към непокритите фиксирани разходи до 90 за микро и малки, респективно до 70 на сто за средни и големи предприятия при спад на продажбите с най-малко 30 на сто. Ние предлагаме с 1/3 или даже с 1/2 по-голям спад като допустимост предвид по-голямата устойчивост на кризи на българския бизнес.