България все повече наподобява пленена държава, овладяна от олигархично задкулисие, с руски анклави по морската си граница.

Такава позиция изразиха от Атлантическия съвет на България във връзка с инцидента от 7 юли 2020 г. на бреговата ивица на парка "Росенец". Атлантиците посочват, че е недопустимо на български граждани да бъде отказван достъп до бреговата ивица, коят ое даржавно собственост.

"България все повече наподобява държава, пленена от посткомунистическото олигархично задкулисие, чиито скрити и явни механизми обслужват стратегическите интереси на чужда държава, която е обявила страните от цивилизования свят, към който принадлежим, за военен неприятел." - се казва в декларация на АСБ.

Пълният текст на декларацията:

"РОСЕНЕЦ" - СИМВОЛ НА ПЛЕНЕНАТА ДЪРЖАВА

Атлантическият съвет на България изразява дълбокото си безпокойство от случващото се на територията на Република България, от състоянието на държавата и държавността, на основните политически институции, на техни действия и бездействия, които все повече ни отдалечават от ценностите на цивилизования свят, от примера и от подкрепата на съюзниците в НАТО и ЕС.

България все повече наподобява държава, пленена от посткомунистическото олигархично задкулисие, чиито скрити и явни механизми обслужват стратегическите интереси на чужда държава, която е обявила страните от цивилизования свят, към който принадлежим, за военен неприятел.

Атлантическият съвет на България като надпартийна организация няма отношение към партийни спорове и борби. Ала политическите сблъсъци между различни партии, които се представят пред обществото като управляващи и опозиция, докато на практика обслужват едни и същи чужди олигархични интереси, нямат нищо общо с европейския политически плурализъм, с реалното и ефективно разделение на властите, взаимен контрол и сдържане помежду им.

Във връзка с инцидента от 7 юли 2020 г. на бреговата ивица на парка "Росенец" настояваме президентът, премиерът и председателят на Народното събрание на Република България да дадат ясни отговори на следните въпроси:

  1. Чия територия и с какъв статут са бреговата ивица около пристанищния терминал "Росенец" на Черно море и съседните терени и обекти, включително т. нар. "лятна резиденция", ползвана от гражданина Ахмед Доган?
  2. Тези земи и брегова ивица под чия юрисдикция се намират- българска или руска? Важат ли там българските закони и ако важат, прилагат ли се?
  3. Въпросната резиденция със статут на официална държавна резиденция ли е, като напр. "Бояна" и "Евксиноград"? Ако не е, защо тогава е охранявана от държавната НСО?
  4. Защо и в какво качество гражданинът Ахмед Демир Доган е охраняван от НСО?
  5. Поради каква причина на едни български граждани, които не заемат висши държавни постове, е предоставена персонална охрана от НСО, вкл. и за имотите, в които пребивават, а същевременно други български граждани не са допускани до място, което е публична държавна собственост, с което са ограничени гарантирани конституционни права, при това от неидентифицирани въоръжени лица?
  6. Ще бъде ли потърсена отговорност от ръководството на НСО за липсата на задоволителен и ясен отговор на въпроса дали охранителите, участвали в инцидента от 7 юли 2020 г., са негови служители?
  7. Ще бъде ли потърсена отговорност от служителите на НСО, отказали да се легитимират и упражнили физическо насилие върху български граждани при гореспоменатия инцидент?

Атлантическият съвет на България смята, че е недопустимо в правова държава, член на НАТО и ЕС, граждани да бъдат възпрепятствани да упражнят конституционното си право да посетят място, което е публична държавна собственост, каквато е бреговата ивица на парка "Росенец".

Призоваваме главния прокурор да изпълни конституционните си правомощия по спазването на законността в Република България. Припомняме, че той неведнъж е заявявал, че всички граждани са равни пред закона. Сега е моментът г-н Гешев да потвърди словата си с дела.

Неспазването на законността и правата на българските граждани е пряк риск за евроатлантическата перспектива на страната ни.

Атлантическият съвет на България с нарастваща тревога констатира, че все повече територии и обекти от черноморското крайбрежие на България се превръщат в недостъпни зони за българските граждани. В някои случаи те са недостъпни и за контрол от страна на българските държавни институции. Някои черноморски участъци отдавна са превърнати в руски анклави.

Атлантическият съвет на България категорично твърди, че ограниченият достъп на български граждани до бреговата ивица от лятната резиденция на Ахмед Доган и до съседната петролна база на руската компания "Лукойл" в парка "Росенец" не е случаен факт или недоразумение.

Смятаме, че руското владеене на курорта "Камчия" на юг от гр. Варна, както и придобиването на ТЕЦ "Варна" заедно с пристанище във Варненското езеро отново от Ахмед Доган не са просто частни туристически, енергийни, транспортни или бизнес проекти.

Засилената миграция на руски граждани към България и придобиването от тях на хиляди недвижими имоти в десетки черноморски населени места далеч не е спонтанен и стихиен процес, а представлява мислена, дългосрочна и прецизно планирана геополитическа стратегия за превръщане на България във втори Крим.

Политиката на Москва предизвиква у нас нарастваща тревога след ускорената милитаризация на Кримския полуостров и спешните мерки за превръщане на Черно море в "руско езеро", за изграждането на полускрити предмостия и на явни руски плацдарми на територията и в акваторията на евроатлантическа България.

Атлантическият съвет на България смята, че решението на българското правителство да предостави 350 милиона лв. от държавния бюджет за вдълбаване на Варненското езеро, с цел кораби с голям тонаж да акостират на пристанището на ТЕЦ "Варна", крие сериозни рискове за националната сигурност на България. Фактът, че това вдълбаване се извършва от руски кораби и екипажи предизвиква опасения, че е възможно при критична ситуация този воден път да се използва от руски надводни и подводни плавателни съдове, които биха могли да навлязат до силно индустриализирана зона с особена важност за българската икономика.

Убедени сме, че тази държавна инвестиция е високорискова за ефективната защита на югоизточните граници на НАТО и ЕС. Бихме могли да посочим редица български фирми и капитани, които притежават солиден опит и технически възможности да извършат същата операция.

Днес "Росенец" се превърна в символ на пленена, завзета отвътре държава. С усилията на мнозинството истински патриоти и на гражданското общество бихме могли да превърнем печалния знак в критична точка на пресичане и в начало на поврат, при който да прозрем, че 30-годишният модел на дирижиран "мирен" преход отдавна и необратимо е изчерпан.

Вече са назрели необходимите дълбоки, същности и всеобхватни промени, за да изкачим държавата си на нов етап, в който да преодолеем олигархичния посткомунизъм, а не да вегетираме зад паравана на мнимата стабилност като сателит на руската Азия. Настояваме за незабавни отговори от българските институции на повдигнатите от нас въпроси.

Управителен съвет на Атлантическия съвет на България

9 юли 2020 г.