Жената в България работи средно осем часа повече от мъжете. Това съобщи Янка Такева, председател на Комитета на жените към Паневропейския регионален съвет и лидер на СБУ по време на конференция „Жените в условията на криза".

Такева обясни, че това се дължи на неотчитането на извършваната от жената домакинска работа.

Жените отделят за домакинска работа седмично над осем часа повече от мъжете и имат още един пълен работен ден.

Българската жена много по-трудно от европейската съчетава професионалния с частния и семейния живот, се казва в цитираното социологическо изследване.

Като резултат все по-трудно постижим става балансът между труда и семейството.

Янка Такева каза още, че по данни от проведено социологическо изследване близо 55 % от времето на българката е заето с пазаруване, 79% от времето й отнема - прането, а над 80% - в готвене.

Реалният финансов принос на българката е 8 % по-нисък от този на мъжа в семейството, защото доходите й са с 74% от доходите на мъжете, а заплатата на жените е 87% от възнаграждението на силния пол.

Мъжете печелят повече, дори в традиционно феминизираните сектори като образование, здравеопазване, социални дейности.

В сектор образование жените получават 85% от средните работни заплати на мъжете в този сектор, а в здравеопазването 73%.

По думите на Янка Такева данните показват ясно изразени дискриминационни прояви.