Наскоро публикуваното становище на Експертната група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването относно достъпа до здравни услуги отчете взаимовръзката между доплащането от страна на пациентите и ефективността на здравните системи, съобщиха от Националната пациентска организация.

Това означава, че колкото по-висок е процентът на доплащане в една страна, толкова по-ниски резултати генерира тя, особено по отношение на достъпа до здравни грижи и подобряване здравето на населението, което от своя страна има пряк ефект за постигането на по-голям икономически растеж.

България се нарежда на челни позиции по т.нар. „плащания от джоба на пациентите“, в сравнение с други страни членки в ЕС (над 40% от общите разходи за здравеопазване), като изостава значително по ред други показатели – процент на публични разходи за здраве, процент на населението с незадоволени потребности от здравни грижи поради финансови бариери и др.

Становището и основните препоръки в него бяха основен акцент по време на здравен дебат, който се проведе на 17 ноември 2015 г. в Европейския парламент в Брюксел, организиран от Групата на евродепутати, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа (MEP Interest Group on Access to Healthcare), със съпредседател българският евродепутат д-р Андрей Ковачев, и Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership), с генерален секретар д-р Станимир Хасърджиев.

По време на събитието представители на Европейската комисия и Люксембургското председателство на Съвета на ЕС представиха работата и инициативите на двете институции в тази област. Председателят на експертната група проф. Ян Де Масенер, професор по семейна медицина и първична медицинска помощ в Университета Гент (Белгия), както и докладчикът за становището д-р Сара Томсън, старши специалист по финансиране на здравеопазването в Регионалния офис на СЗО за Европа, подчертаха наличието на огромни неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на страните членки на ЕС, както и между тях.

Докладът разглежда основните бариери пред достъпа - финансова достъпност, навременност и наличност на здравни услуги. Една от основните препоръки на експертите е да се събират повече и по-надеждни данни, чрез които да разберем колко точно са пациентите с ограничен достъп до здравни услуги във всяка страна членка, какво точно липсва или не е ефективно и би трябвало да се промени.