Според българската стопанска камара, дебатът за промени в регламента за мярката "60/40" е закъснял и остарял. В своя защита те заявиха, че месец след въвеждане на извънредното положение, до бизнеса все още не е достигнал никакъв финансов ресурс.

По думите им тази мярка затруднява непосредствените цели, които си поставя, а именно - запазване на заетостта.

От БСК припомнят, че още преди приемането на Закона за извънредното положение те са възразили срещу задължението на работодателя да дължи пълния размер на възнаграждение на работници и служители, които не работят. Нормативното решение, при работа на непълно време да се получава възнаграждение за пълно работно време, намираме за неефективно и, освен всичко останало - като напълно лишено от всякаква икономическа логика и стимул за работодателя да се възползва от него.

Мярката 60/40 оставала неработеща за бизнеса

Мярката 60/40 оставала неработеща за бизнеса

Според Мария Минчева от БСК малка част от хората щели да се възползват от мярката

От БСК заявиха, че на днешното заседание на НСТС БСК ще настояват за корекция в част от предложените за промяна текстове в ПМС №55. Една от важните забележки на БСК е по отношение задължението за запазване на заетостта от страна на работодатели, възползвали се от мярката "60/40".

Според БСК, това задължение следва да се отнася единствено до работници и служители, за които е получена компенсация. "Няма никакви основания изкуствено да се ограничава възможността на работодателя за реорганизация на дейността си и възобновяване на нормален капацитет на работа чрез налагане на ограничения за прекратяване на трудовите правоотношения с работници, независимо от основанието, за които не е поискал и не е получил компенсации", се казва в позицията на БСК.

Над 23 000 работници ще бъдат обезпечени с мярката 60/40

Над 23 000 работници ще бъдат обезпечени с мярката 60/40

Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев

Въпреки думите на Томислав Дончев, че над 23 000 работници ще бъдат обезпечени с мярката 60/40, търговците остават недоволни.

От АИКБ също изразиха недоволството си от мярката и заявиха, че това няма да спре безработицата.

Припомняме, че преди седмица стана ясно, че само 8% от фирмите могат да се възползват от мярката 60/40.