Едва 8% от работодателите са склонни да се възползват от мярката "60/40". Това показват резултатите от експресно анкетно проучване на Българската стопанска камара относно мерките, които работодателите планират да предприемат по отношение на персонала в условията на кризата с коронавируса.

В проучването, проведено между 31 март и 1 април, са се включили 759 работодатели.

44% от работодателите, които възнамеряват да се възползват от мярката 60/40, са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - търговията, 10% - индустрия.

Снимка 474011

Източник: БСК

Общо 48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на здравния министър, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Иван Нейков оцени мярката „60/40“ като неефективна

Иван Нейков оцени мярката „60/40“ като неефективна

Трябва обаче да се позволи поемане на по-голям дълг

Работодателите, които няма да се възползват от мярката, планират други мерки по отношение на персонала. Мнозинството от тях (42%) планират частични съкращения.

Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения.

До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните пък още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат.

Снимка 474010

Източник: БСК

От обобщените данни може да се заключи, че:

  • 33% ще съкратят част от персонала
  • 21% ще пуснат целия персонал в отпуск
  • 17% ще пуснат част от персонала в отпуск
  • 10% ще намалят временно трудовите възнаграждения
  • 8% още не са решили за конкретните мерки
  • 6% ще забавят изплащането на възнаграждения
  • 5% ще съкратят целия персонал
56% от българите се притесняват да не останат без работа

56% от българите се притесняват да не останат без работа

80% от гражданите са притеснени за това какво ще се случи с доходите им

Припомняме, днес стана ясно, че над 31 000 безработни са регистрирани от началото на извънредното положение. Друго проучване пък показва, че 56% от българите се притесняват да не останат без работа заради настоящата криза. 

Миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие, макар и с резерви от страна на някои работодателски организации, за мерките на държавата в подкрепа на икономиката.

Според АИКБ само компании, които все още не са изпаднали в дълбока криза, ще могат да приложат предлаганата схема за помощ 60/40. По тази причина те настояха да се приложи немският модел "60/0".

БСК пък сигнализираха за пропуснати работодатели по мярката 60/40, а от Съюза за стопанска инициатива пък настояха за държавни компенсации за всички засегнати сектори.

От своя страна бившият министър на труда и социалната политика Иван Нейков  определи мярката 60/40 като "неефективна", а президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че ресурсът за нея е безпрецедентен по своя размер.

Заради извънредната ситуация беше направена и актуализация на бюджета, съгласно която беше приет бюджетен дефицит от 3.5 млрд. лева и емитиране на дълг до 10 млрд. лева.