Правителството да пристъпи към отваряне на възможността всички сектори да се възползват от компенсациите при регистриран спад в оборота им в определен от държавата процент. Това предлагат от Съюза за стопанска инициатива.

Те настояват клас 47.30 "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" от Класификатора на икономическите дейности да бъде включен в икономическите дейности в Постановлението за т.нар. "мярка 60/40" за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата заради коронавируса.

Те посочват, че предприетите от кризисния щаб мерки за предотвратяване на разпространението на заразата у нас, сред които и ограниченията при пътуване, са довели до свиването на потреблението на автомобилни горива, поради което много от бензиностанциите са преустановили работа.

Според Съюза тази икономическа дейност е засегната в много голяма степен от кризата. Те напомнят и че пряко негативно влияние върху работата на търговците на горива оказа ограничаването на движението на международния трафик само по определени коридори, както и наложеното от ЕС пълното преустановяване на дейността на всички опериращи с лекотоварни превозни средства на международния пазар.

БСК синализира за пропуснати работодатели по мярката 60/40

БСК синализира за пропуснати работодатели по мярката 60/40

Заради опитите да се посочат изчерпателно всички икономически дейности в обхвата на приложението

Те посочват и че извън грижата на държавата продължават да остават лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1, едноличните търговци по т. 2 и както и членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията по чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО. При предложения вариант на ПМС предвид на това, че не работят на трудов договор, те няма да имат възможност да бъдат компенсирани по никакъв начин чрез уредените в него механизми, подчертават от Съюза.

По тази причина те предлагат да се приложат следните мерки:

  • Министерският съвет да предложи Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като се предвиди, че за периода на извънредното положение не се дължи патентен данък по Закона за местните данъци и такси;
  • Да се призоват Общинските съвети да намалят определения от тях размер на патентния данък до минималните размери по Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси.

От Съюза настояват и задължително осигурените за инвалидност лица да бъдат включени в обхвата на компенсаторния механизъм.

Работодателите коментират скептично мерките в помощ на бизнеса

Работодателите коментират скептично мерките в помощ на бизнеса

Бюджетът на Фонд Безработица за 2020 г. е в размер на 438 млн. лв. с дефицит 95 млн. лв.

Като алтернативна мярка предлагат да се обяви прекъсване на дейността им, ако не са реализирали приходи от нея през извънредното положение. Според тях държавата трябва да признае с нормативен акт прекъсване на осигурителния период за тези лица през цялото или през част от времето на обявеното извънредно положение, ако не са осъществявали дейност, което би имало за последица недължимост на осигурителни вноски за този период.

Припомняме, вчера работодателите изразиха скептицизъм по отношение на мерките в помощ на бизнеса.

Днес пък от БСК заявиха, че опитите да се посочат изчерпателно всички икономически дейности, създава риск засегнати работодатели да останат извън обхвата на Постановлението.