ЧЕЗ инвестира 16 милиона лева в електроразпределителната мрежа в Западна България през първото тримесечие на 2008 г., съобщиха от компанията.

Общият размер на планираните инвестиции за годината е 77.9 млн. лева, като - 31.8 млн. лв. са предвидени за София-град, 22.6 млн. лв. - за София- област, 23.5 млн. лв. - за Плевен.

През първите два месеца на годината към мрежата на ЧЕЗ са присъединени 4 344 нови потребители. Така общият брой на клиентите на компанията у нас в края на март достигна 1 967 387.

Основният приоритет на инвестиционната програма на дружеството за 2008 г. е подобряване на техническата база, така че да се ограничат авариите и загубите на електроенергия по мрежата в Западна България, посочват от ЧЕЗ.

От началото на 2008 г. са подменени 74 631 електромера в Западна България. За същия период на границата на собственост са изнесени 6 000 електромера.