От Министерството на туризма искат COVID ограниченията да бъдат обвързани с ясни икономически мерки. Според тях всички ограничения на бизнесите в сектор туризъм трябва да бъдат прецизно обмислени. При взимането на решенията фокусът трябва да е насочен към превантивните действия, като основно място да заема засиленият контрол и самоконтролът от страна на институциите и на бизнеса за недопускане разпространението на вируса, считат те.

Министерството на туризма е подготвило и предложило пакет от икономически мерки. При изготвянето им са взети предвид както предложенията от страна на туристическия бизнес и добрите практики от другите държави, така и вече натрупаният опит от управлението на кризата.

COVID мерките у нас влизат в сила от днес

COVID мерките у нас влизат в сила от днес

За работодателите в частния сектор нищо не се променя

От особена важност е със съвместни усилия да приложим и следваме изпълнението на адекватни мерки за оцеляването и възстановяването на туристическата екосистема, които да станат част от последователна и логически обвързана стратегия за запазване на жизнеспособността на сектор "Туризъм". Това може да се реализира само ако секторът остане активно работещ при спазване на Правилата за прилагане на противоепидемичните мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2021, посочват още те.