Български лекари за ново здравеопазване искат да се спре излишният прием в болници. Те се позовават на доклада на Световната банка от 2015 г. според който, голям брой здравни услуги, които могат да се осъществяват в доболничната помощ, се извършват в болниците, дори пациентът да се лекува в доболничната помощ. листите на чакащите и затрудненията да се получи направление са толкова големи, че приемът в болница се оказва един сравнително лесен начин те да бъдат осъществени.

Според резултати от проверки от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установено, че някои пациенти, страдащи от повече от едно хронични заболявания, постъпват няколко пъти в болница, последователно и отделно за всяка нозологична единица, като по този начин лечебните заведения отчитат различни клинични пътеки (НЦОЗА, 2018 г.).

Имайки предвид ограниченото финансиране на голяма част от последните, тази практика може да се разглежда и като своеобразна адаптация на болниците в опит да покрият разходите, извършени при лечението на тези случаи.

Окончателно: Събарят старата сграда и градят нова за детската болница

Окончателно: Събарят старата сграда и градят нова за детската болница

Костадин Ангелов не смята че има време за губене

Данните показват още, че частните лечебни заведения в България се увеличават значително, като в момента те са около 1/3 от целия им брой за страната. Между 2010 г. и 2016 г. броят на постъпилите в частни болници пациенти се е увеличил близо два пъти. През 2016 г. 111-те частни лечебни заведения в България имат общо 11 195 легла, което е двойно нарастване в броя им спрямо 2010 г.

Според сдружението, цялостно преразглеждане на финансовите параметри на съществуващите клинични пътеки с поетапно въвеждане на т.нар. "диагностично-свързани групи". Основни принципи, които трябва да бъдат следвани в тази насока са реална оценка на труда на персонала и справедливост при разпределението на ресурса между отделните медицински специалности.

Лекари искат отговори от властта за нередности в болниците

Лекари искат отговори от властта за нередности в болниците

Тяхното предложение е да се въведе стандартната за Европейския съюз относителна тежест при финансирането

Необходимо е въвеждане на официален индекс на болниците, отчитащ както броя на лекуваните случаи, така и качествените резултати от тази дейност, в максимално обективен вид. Това ще помогне за оценка на реалните нужди от лечебни заведения по региони, както и на свободния избор на пациента, заявяват те в позицията си.