Дирекцията за национален строителен контрол прекрати действието на удостоверенията на 4 фирми, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор. Това съобщиха от пресцентъра днес.

Над 35 хиляди проверки са извършени от органите на ДНСК от началото на годината до момента. Инспектират се всички строежи, за които се осъществява строителен надзор, за да се контролира качеството на работата. Проверени са общо 28 228 обекта от всички категории на територията на цялата страна.

От Строителната камара искат от ДПС подкрепа за промени в ЗУТ и ЗОП

От Строителната камара искат от ДПС подкрепа за промени в ЗУТ и ЗОП

Симеон Пашов иска политиците да се борят за увеличаване на европарите за България

По данни на ДНСК общо 494 акта са съставени заради нарушения на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Най-често те се дължат на пропуски при обезопасяването на строежите от страна на техническите ръководители.

От началото на годината от органите на ДНСК са издадени 2249 разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория. Същевременно са отменени 32 разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж.

От Камарата на строителите настояват, че не са престъпници

От Камарата на строителите настояват, че не са престъпници

Искат да има санкции за увреден имидж

Издадени са 773 удостоверения за извършване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

247 общини също са били проверени.

ДНСК отне удостоверението на фирма за строителен надзор

ДНСК отне удостоверението на фирма за строителен надзор

Причината са редица нарушения

Благодарение на постоянния контрол ДНСК отчита значително подобряване на дейността на местните власти при спазването на разпоредбите на ЗУТ за одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството.

Арх. Иван Несторов поема ДНСК

Арх. Иван Несторов поема ДНСК

Несторов сменя на поста Милка Гечева