Търновската екоинспекция спря ремонта на язовир в село Павел, за да защити гнездящите птици, които са защитен вид птици. Ремонтът предизвика недоволство сред местните жители., съобщи БНР.

За цялостния ремонт на язовира и спомагателните му съоръжения РИОСВ е издала съгласувателно становище, но след проверка по сигнал на местен жител еколозите дадоха предписание ремонтите да бъдат отложени до 15 юли.

Целта е да се опазят от тежката строителна техника местообитанията на гнездящите около язовира защитени птици като белобуза рибарка, ням лебед, голям гмурец, зеленокрака водна кокошка и червена чапла.