Затварянето на големите магазини за нехранителни стоки води по-скоро до повишаване на риска от разпространение на COVID-19, отколкото до овладяване на пандемията. Това е становището на Сдружението за модерна търговия (СМТ) по повод на удължаването на ограниченията в този сектор от търговията на дребно, обявено със заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2021 година. При неработещи големи магазини, клиентският поток се пренасочи към малки търговски обекти, където е трудно да бъдат спазвани предписанията на здравните власти. До момента водещите ритейлъри доказаха, че могат да осигурят дистанция при пазаруване, контрол на достъпа, дезинфекция и пълно спазване на всички предвидени противоепидемични мерки.

В същото време продължаващото затваряне на големите магазини има изключително тежки икономически последствия не само върху търговците, но върху цялата екосистема от свързани с ритейл сектора бизнеси и може да доведе дори до фалити и ръст на безработицата. Резултат от затварянето ще бъде и намаляването на приходите в държавния бюджет и чувствителното увеличаване на броя компании, които ще се нуждаят от подкрепа и компенсации от страна на държавата. Ето защо СМТ още веднъж настояват големите магазини за нехранителни стоки да бъдат отворени при стриктно спазване на здравните мерки.

Затварянето на нехранителните магазини води до отрицателен ефект върху сектора и държавния бюджет без да има гарантиран положителен здравен ефект. Удължаването на мярката ще има негативни ефекти и за държавния бюджет. Първият е, че ще намалеят приходите в него, тъй като компаниите в този бранш работят напълно "на светло" и плащат данъци и осигуровки върху реалните си приходи и възнаграждения на служителите. Втория е, че се увеличат бюджетните разходи, тъй като когато бизнесът на тези компании е на практика затворен и не генерират оборот, те са принудени да освобождават служители или да ги пускат в неплатен отпуск и затова е нормално да очакват компенсации от страна на държавата.

Големите магазини искат да бъдат отворени - в името на здравето

Големите магазини искат да бъдат отворени - в името на здравето

Сега хиляди българи се струпвали в малките магазинчета

Държавата трябва да компенсира и подкрепи компаниите от сектора, за да не се стигне до фалити. За разлика от малките и средни предприятия, големите търговци могат да се възползват само от мерките "60:40", "Заетост за теб" и "Запази ме", през които е предвидена компенсация и подкрепа по отношение на разходите за труд и запазване на екипите. В същото време, при почти нулеви приходи, всички останали техни разходи продължават да текат, което води до много тежки последици за бизнеса. Ето защо Сдружението за модерна търговия настоява:

  • Обхватът на мярка "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП" през НАП, която предвижда подкрепа за затворени малки и средни предприятия в размер на 10% от оборота без ДДС, да бъде разширен и към големите компании
  • Обхватът на мярка "Подкрепа за средни предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" също да бъде разширен към големи предприятия
  • Да се разшири обхватът на програма "Запази ме" като в нея да могат да бъдат включени и служители на затворени обекти, които към момента нямат право на компенсации по мярката. Това са юристи, финансисти, служители за дистанционно обслужване на клиенти, охрана, поддръжка и така нататък
  • Редуциране на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите
  • Замразяване на данъчните плащания за периода на затваряне на обектите