Обемът на всички язовири у нас към момента е достатъчен да осигури потреблението през тази година, включително обемите в яз. "Тича" и яз. "Камчия". Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Обемът в язовир "Тича" е достатъчен да обезпечи питейно-битовото водоснабдяване за следващите 3 години, както и напоителен сезон 2021 година.

Поради увеличения приток язовир "Камчия" вече е запълнен на 98% и след достигане до максимален обем постъпващият приток ще се използва за пълнене на язовир "Г. Трайков". Това ще даде възможност за осигуряване на необходимите водни количества и за промишлено водоснабдяване в района на Девня.

65% по-пълни язовири от миналата година, доволен Ревизоро

65% по-пълни язовири от миналата година, доволен Ревизоро

Той подчерта, че няма опасност от водна криза в страната

Заедно със зам.-министъра Илияна Тодорова екоминистърът проведе работна среща с директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров.

Срещата беше по повод прогнозата на НИМХ за очакваните валежи, както и предстоящото снеготопене и предвид разрешените с месечен график на МОСВ за април - 50,00 млн. м3 за електропроизводство, които целят да осигурят свободен обем за поемане на приток от натрупани снежни запаси в язовир "Искър".

Те обсъдиха взаимодействието и координацията между МОСВ и Столичната община за повишаване на ефективността на контрола по проводимостта за безпроблемно протичане на водите в коритото на река Искър и недопускане на вредно въздействие в критичните участъци от реката.

Няма да има водна криза по Черноморието, успокоява Ревизоро
Обновена

Няма да има водна криза по Черноморието, успокоява Ревизоро

Според екоминистъра язовир "Камчия" е напълнил обема си