Втора група български инженери замина за Албания, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Тя се състои от седем души и ще продължи работата по оценка на състоянието на пострадалите от земетресението сгради в Тирана и Дурас. Това са инж. Георги Кордов, инж. Росен Рашков, инж. Тамер Ахмедов, Галина Рулева, инж. Божидар Лесновски, инж. Иван Маноилов и доц. д-р инж. Георги Георгиев.

Специалистите безвъзмездно ще участват в обследването на конструктивната устойчивост на зданията, за да установят в каква степен са засегнати от трусовете, какви са щетите по тях и дали са годни за обитаване. Те се извършват с необходимата специализирана техника, която се транспортира от България.

12 български инженери оценяват сградите след земетресението в Албания

12 български инженери оценяват сградите след земетресението в Албания

За албанския външен министър България е истински приятел

С българските инженери страната ни оказва помощ на Албания в преодоляването на последствията от силното земетресение, което в края на ноември причини сериозни нарушения и остави много хора без дом.

Българските строителни инженери ще работят съвместно с колеги от Северна Македония, Италия, Унгария, Румъния и Турция.

Припомняме, това е втората група от наши специалисти, които ще проверяват на място елементи на различни строителни обекти, пострадали от земните трусове. Първата беше командирована в началото на месеца. Тя включваше представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

В страната работи екип от 12 души, сред които бе заместник-началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Петър Духлински. Останалите специалисти бяха: проф. д-р инж. Богомил Петров, проф. д-р инж. Петър Павлов, проф. д-р инж. Димитър Кисляков, проф. д-р инж. Марина Трайкова, проф. д-р инж. Пеньо Пенев, доц. д-р инж. Цветан Георгиев, доц. д-р инж. Дилян Благов, инж. Борислав Симонов, Георги Стоянов, инж. Димитър Куманов, д-р инж. Теодор Тодоров.

Помагаме с 200 000 лв. на Албания след опустошителното земетресение

Помагаме с 200 000 лв. на Албания след опустошителното земетресение

Средствата ще бъдат одобрени на утрешното заседание на Министерския съвет