0.6 на 100 от месечната заплата ще е минималното плащане за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка година, реши правителството.

Постановлението влиза в сила от 1-ви юли, информира БНР.

Право да получават този размер ще имат хората със стаж и професионален опит не по-малък от 1 година.

Минималното плащане за всеки бранш и фирма се определят с колективен трудов договор, подписан между синдикатите и работодателите.

Новата наредба за структурата и организацията на работната заплата премахва автоматичното пренасяне на допълнителното заплащане за трудов стаж.