Агенция "Митници" събра 91.8 млн. лева повече приходи от планираното за 2020 година. Макар заради Covid-19 кризата и влошената икономическа обстановка в международен план приходите да не успяват да достигнат нивата от 2019 г., сравнено с плана за 2020 г. ДДС от внос е преизпълнен с 2%, митата с 12%, а изпълнението на акцизите е на 99,9% от планираното.

През 2020 г. касовите постъпления от акциз са в размер на над 5,444 млрд лева ( 5 444.5 млн. лева). Ограниченото потребление на стоки като моторни горива и алкохолни продукти през периода се отразява в структурата на приходите от акциз като спадат относителните дялове на горива и алкохол (вкл. бира) и съответно нараства делът на приходите от акциз от тютюневи изделия. Спрямо предходната година, приходите от акциз на тютюневи изделия отчитат ръст от 1.5%, като количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 0.9%, средните ставки на акциза при цигарите - с 0.2%, а количествата тютюн за пушене - с 11.5% при запазване на акцизната ставка.

Митничари откриха недекларирана валута за близо 140 000 лева в четирима пътници

Митничари откриха недекларирана валута за близо 140 000 лева в четирима пътници

Митничари са открили недекларирани 250 000 лв за последните 10 дни

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2020 г. са в размер на близо 3,5 млрд (3 497.2 млн.) лева. Повишение на постъпленията на ДДС от внос спрямо предходната година се отчита при групите "Храни и напитки", "Инвестиционни стоки" и "Потребителски стоки". Понижение има при "Промишлени доставки", "Горива и смазочни материали" и "Транспортно оборудване". Влияние върху тях оказва кризата, причинена от Covid-19, включваща спад в цените на някои от основните суровини на международните пазари, понижаване на курса на долара и ограничения обем внесени стоки. Не на последно място, след въвеждането на възможност за отложено начисляване на ДДС за 2020 г., ефектът от прилагането на този режим е "отложен" ДДС при внос за над 1 млрд. лева (1 087.3 млн. лева).

През 2020 г. постъпленията от мита са 209.9 млн. лева. Ефект върху тях указват намалението на количествата внесени стоки, обложени със ставка на митото, различна от 0%. В същото време се наблюдава положителна тенденция на нарастване с 1,6% на осреднената статистическа стойност на килограм внесена стока.

Въпреки че поради ограничителните мерки в различните държави в някои месеци се отбелязва спад, на годишна база броят на обработените от Агенция "Митници" товарни пътни превозни средства се е увеличил с 5,66%.