Предприемат се спешни мерки за надзор и предотвратяване на разпространението на Африканска чума по свинете на територията на страната. Те са разписани в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева днес.

Ежедневно постоянно наблюдение е разпоредено да се осъществява в 2-километровата зона (зона А) около установените огнища на африканска чума. Обходите ще се осъществяват по график от държавните горски, ловни и учебни стопанства и всички ловни сдружения и други юридически лица с право на ползване в горски територии и извършват горска и ловно-стопанска дейност. През ден ще се наблюдават териториите в 20-километровата зона (зона Б) около огнищата на АЧС.

Разпоредено е и стриктно да се следи за достигане на съответната по-ниска плътност на популацията на дива свиня.

Отпускат 3 млн. лева за борба с чумата по свинете

Отпускат 3 млн. лева за борба с чумата по свинете

Според премиера заболяването е дошло у нас от Румъния

За трите държавни предприятия в Северна България - Северозападно, Северноцентрално и Североизточно и в 20-километровата зона (зона Б) около установените огнища на болестта тази плътност трябва да достигне под 0.3 броя на 100 ха. За останалите ловностопански райони прореждането на популацията ще е по-малко, като е предвидено да достигне до 0.5 броя на 100 ха.

Ще се изплащат по 50 лева за всяка отстреляна при подборен лов дива свиня или намерен труп на дива свиня при съответно предадените задължителни проби за лабораторни изследвания. Ще се заплащат и по 10 лева за всяка отстреляна лисица или чакал, а също и по 100 лева за отстрелян вълк, които се считат за преносители на заразата.

В заповедта на министъра е разпоредено още изследването на пробите за АЧС от отстреляни диви свине да се извършва за сметка на БАБХ.

За всички останали ловностопански райони на Северна България - обходи за надзор ще се осъществяват веднъж седмично, както и в ловностопанските райони, граничещи с Република Сърбия и Република Турция. Разпорежда се и веднъж на две седмици да се обхождат и всички останали ловностопански райони в страната.

Целта на постоянното наблюдение на ловностопанските територии в страната е да се установи евентуалното наличие на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

Припомняме, първите огнища на африканска чума в България бяха открити през 2018 в Тутраканци. Вчера нови шест огнища на африканска чума бяха регистрирани вчера в Плевенско, като днес започна евтаназирането на животните. В момента огнища има в областите Плевен и Русе. На брифинг в МЗХГ неведнъж предупреждаваха, че заболяването е изключително опасно и че опаковки и остатъци от храни са пренесли заболяването чак до Белгия.

Областните дирекции по безопасност на храните и държавните горски предприятия и регионалните дирекции по горите организират информационно-образователни курсове по места на всички ловни дружини и държавните горски и ловни стопанства. В районите около констатираните огнища е предвидено тези обучения да стартират незабавно и да приключат в кратки срокове.