95 километра мрежи и 10 615 кг риба, незаконно уловена, са заловили инспекторите през изминалата година. През 2018 година са извършени 17 640 броя проверки за незаконен риболов по пристанища, в търговската мрежа, рибовъдни стопанства и водоеми за любителски риболов.

Това стана ясно по време на Консултативен съвет по рибарство, който се проведе днес в Министерство на земеделието, храните и горите.

Броят на констатираните административни нарушения е 1 125 бр. Издадени са 973 бр. наказателни постановления, от които 755 бр. са влезли в сила. Почти 4,5 тона е дарената риба.

През 2018 година продължи изпълнението на Оперативен план за инспекция и контрол в Черно море от страна на България и Румъния под координацията на Европейската агенция за контрол в рибарството (EFCA).
В рамките на този план, през 2018 г. на територията на двете страни и в техните териториални води са проведени 16 съвместни мисии. Осъществени са 244 инспекции на пристанища, на море и в търговската мрежа, извършени са и 79 наблюдения, като е установено 1 нарушение.

Агенциите по рибарство и аквакултури на двете държави продължиха своето сътрудничество по отношение на контрола в река Дунав. За периода са извършени общо 5 съвместни мисии и 211 инспекции на риболовни кораби и любители рибари от българска и румънска страна.

През изминалата година във водите на Черно море са извършени 63 инспекции, 14 от които са посветени на риболова на калкан.