Комисията по образование в парламента прие Законопроект за НИМХ. Той е необходим, след като институтът напусна БАН и нормативната му уредба се определяше от Закона за бюджета, който е едногодишен.

Сега НИМХ ще има собствен закон, като някои от депутатите в комисията го наричаха "наредба".

Целта му е да уреди статута и да не създава пречки за функционирането му. Законопроектът урежда работното време, нормативната база, избора на ръководство, специфични правила при функциониране на института.

НИМХ ще има научен съвет и делегиран бюджет като форма на финансова самостоятелност.

Правителството одобри проекта на Закон за НИМХ

Правителството одобри проекта на Закон за НИМХ

НИМХ със задължения по Закона за водите, Закона за защита при бедствия, Закона за чистотата на атмосферния въздух

Законопроектът урежда и някои имоти (около 10%), които се ползват от НИМХ, но са собственост на БАН и някои от тях са частни. Те трябва да станат публично-държавна собственост.

"За над 90% от станциите от собствеността и имотите, които ползва НИМХ, няма проблем с тях", увери образователният министър Красимир Вълчев.

Упреци към законопроекта отправи проф. Станислав Станилов от "Атака". Той попита защо е назначен генерален директор на НИМХ и защо е генерален. "За първи път чувам, това генерал ли е. Този закон прилича на закон за един човек. Има точки в него, които не харесвам. Например - основният състав на института избира и отзовава с тайно гласуване членове на научния съвет, как така ще отзовава и също - при 3 отсъствия се прекратява мандат, казарма ли е това", попита в комисията професорът.

Синоптиците на протест - искат НИМХ да се извади от БАН

Синоптиците на протест - искат НИМХ да се извади от БАН

Институтът иска да премина под шапката на МОН

Той потвърди мнението си, че смята за грешно отделянето на НИМХ от БАН.

Припомняме, миналата година след серия от протести НИМХ като звено бе отделено от БАН, а Академията обяви, че ще прави собствено звено, което да поеме функциите на института. От Академията се противопоставиха и на формулирането изобщо на отделен закон за НИМХ.