Всички имоти държавна и общинска собственост ще бъдат обединени в единна система за управление на собствеността и регистър. Иновативната е-система ще се администрира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като ведомствата и общините ще вписват и отразяват промени в системата за територията и имотите, за които отговарят. Тя ще бъде изградена по проект на МРРБ, финансиран от Оперативна програма "Добро управление". Срокът на проекта е до края на месец юни 2023 г.

Целта е да се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация. Детайлният регистър ще включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Чрез обединяването на регистрите ще се подобри и служебният обмен на информация между администрациите.

Софиянци вече могат да плащат местните данъци за 2021 г.

Софиянци вече могат да плащат местните данъци за 2021 г.

Ако до 30 април се плати цялата дължима сума се ползва 5% отстъпка

Предвижда се за имотите да се съдържат и данни за данъчна оценка, данни за предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Чрез нея ще могат да осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост.

Заради COVID-19: Имотният регистър работи с намален състав

Заради COVID-19: Имотният регистър работи с намален състав

От агенцията предупреждават за възможни забавяния

Ще могат да се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процеса по управление и разпореждане. Ще бъде разработено електронно ръководство за работа и наръчник за администраторите. Заложени са и специализирани обучения на минимум 700 служители за работа със системата и регистъра.

Планиран е и цялостен анализ на текущото състояние на регистрите, поддържани в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и 265-те общини, както и работните процеси и връзки с други информационни системи, включително нивото на тяхната електронизация.

Припомняме, че спор за това чия е отговорността за трагичния инцидент на столичния булевард "Иван Гешов" се зароди именно поради неяснотата за собствеността на земята, където е поставен павилиона. Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че е отговорна до изнасянето на информация, от болницата отказаха коментар, а подалият оставка районен архитект обяви, че павилионът е вписан дори и в кадастралната карта.