Общинският съвет вече няма да публикува в печатни издания решенията си, а само в сайтовете на община. Това решение бе взето днес във връзка с правилника за дейността на Общинския съвет - Варна.

Изменението определено ще има положително въздействие върху общинския бюджет, заяви председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който предлага промяната.

Справка показва, че от началото на мандата за публикуване на актовете на ОбС-Варна в пресата са изразходвани близо 32 000 лв. За период от една година - от юли миналата година до юли 2020 г., по същото направление са направени разходи на стойност приблизително 79 000 лв. без ДДС.

Онлайн ще се подават документите за изплащане на паричните обезщетения

Онлайн ще се подават документите за изплащане на паричните обезщетения

С новите разпоредби се променя редът за подаване на документите

Законът за местното самоуправление и местната администрация ни задължава да публикуваме актовете на ОбС. Доколкото интернет пространството покрива характеристиките на средство за масово осведомяване, задължението за разгласяване може да бъде изпълнено чрез публикуването на протоколите и решенията или в сайтовете на Общинския съвет и/или Община Варна, и/или в останалите средства за масова информация, допълни Балабанов.

Предстои предложението за промени да бъде гласувано от Общинския съвет.