Омбудсманът Диана Ковачева поиска пълна държавна подкрепа за децата с увреждания от датата на определяне на инвалидността им. Тя изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева по повод проблем с размера на месечните помощи за деца с трайни увреждания.

Повод за написване на препоръката са жалби от родители, които алармират, че децата им са ощетени заради бавните процедури за медицинската експертиза.

Гражданите са недоволни, че при първоначално освидетелстване, дори при пълно спазване на всички установени изисквания и срокове се изплащат само в размер 50 на сто от размера на помощта.

Ковачева обръща внимание, че въпросът с размера на отпусканите помощи е намерил справедливо решение, единствено в случаите на преосвидетелстване на децата, като средствата се изплащат в пълен размер.

В становището си тя акцентира, че е необходима пълната подкрепа на държавата още от момента на определянето инвалидността на детето.