Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и до областния управител на Перник и председател на Асоциацията по ВиК, обслужвана от ВиК - Перник, инж. Емил Костадинов, в която обръща внимание, че 300 души от Радомир я сезират за остър проблем с водата.

Жители на кв. "Гърлянци" са силно обезпокоени, защото от 21 май са на воден режим и до чешмите им достига вода само в интервала от 15 до 22 часа, но ако кризата се задълбочи, има реална опасност този режим да бъде променен.

Те настояват за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец", което след водното бедствие в Перник е било преустановено през м. ноември 2019 г.

На 11 юни 2020 г. кметът на Община Радомир е поискал от министъра на околната среда и водите възстановяването на аварийното водоподаване към гр. Радомир от каптаж "Врелото", посредством помпената станция "Крапец".

Радомир няма разрешителни да ползва водата на перничани

Радомир няма разрешителни да ползва водата на перничани

От МОСВ уточняват, че Радомир не е подал заявления за водоснабдяване

В публично обявена позиция от 17.06.2020 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) посочва, че срокът за преоформяне за водоснабдяване на община Радомир е изтекъл още към 2004 г. Град Радомир и няколко села в общината се водоснабдяват без разрешителни от водоизточници: "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово", "Извора" и още 20 други. Няма и действащо разрешително за водовземане от карстов извор "Врелото" за резервно водоснабдяване на града.

От МОСВ се набляга и на факта, че каптаж "Врелото" е един от основните водоизточници, които захранват язовир "Студена", поради което, преди да се предприемат действия за разрешаване на водовземане от него за резервно водоснабдяване на гр. Радомир, следва да има изразено съгласие от кмета и общинския съвет на Община Перник, както и на областния управител на област Перник", обобщава омбудсманът.

Изнесените данни от МОСВ създават впечатление, че години наред компетентните органи са проявявали бездействие по отношение подновяване разрешителните за водовземане за питейно битово водоснабдяване.

Гражданите остават с впечатление, че институциите не търсят цялостно решение на водната криза в област Перник, а реализират частични мерки, с които временно преодоляват даден проблем, за сметка на възникването на нов, категорична е Диана Ковачева.

Радомир на крачка от водна криза

Радомир на крачка от водна криза

Кметът настоява за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец"

Тя настоява компетентните органи спешно да потърсят и предложат конкретни варианти за преодоляване на водната криза в Радомир и региона. Според нея са необходими комплексни действия за намиране на балансирано решение, което да гарантира правото на равноправен достъп до водоснабдителна услуга на всички клиенти на ВиК - Перник.

Припомняме, че преди два дни стана ясно, че Радомир няма разрешителни да ползва водата на перничани, тъй като администрацията на града не е подала необходимите заявления за питейно-битово водоснабдяване от ВиК - Перник.

В началото на година се разбра, че градът е пред тежък воден режим заради ниски нива на водите и проблеми с водопроводната система.