Администрацията на град Радомир не е подала необходимите заявления за питейно-битово водоснабдяване от ВиК - Перник

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточняват, че водоснабдяването на град Радомир от карстов извор "Врелото" може да става само след разрешение от кмета и общинския съвет на община Перник, както и на областния управител на област Перник. В МОСВ са получили запитване от страна на кмета на Радомир още през февруари 2020 г. в разгара на водната криза в Перник. 

"Врелото е основен водоизточник, захранващ язовир "Студена".

От ековедомството уточняват, че община Радомир се снабдява с от 25 водоизточника - дренажи, извори и сондажни кладенци с общ годишен лимит 4 610 600 м3 и дебит 146 л/сек. Срокът на разрешителното, издадено 2001 г., е изтекъл към 2004 г. Само село Стефаново и част от град Радомир са подновили своите разрешителни за водоснабдяване от извор "Сиреняците" от 27 октомври 2009 г. и е удължени до 2030 г.

Радомир на крачка от водна криза

Радомир на крачка от водна криза

Кметът настоява за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец"

Същевременно град Радомир се водоснабдява без разрешителни от водоизточници "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово" и "Извора", информират от МОСВ. Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир също без издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

На 11 юни 2020 г. с писмо до МОСВ е поискано възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж "Врелото" чрез помпена станция "Крапец". През ноември миналата година отклонението бе спряно именно защото е без разрешително, а каптаж "Врелото" е един от основните водоизточници, които захранват язовир "Студена". За това отклоняването на вода посредством него е недопустимо

За резервното водоснабдяване на гр. Радомир трябва да се използват наличните 25 алтернативни водоизточници или да се потърсят други от подземни и/или повърхностни води, пишат от ековедомството. Като пример посочват язовир "Долна Диканя", който беше обсъждан като резервен водоизточник на Перник. Неговият общ завирен обем 7 224 000 м3.

Припомняме, от 2019 година област Перник е в криза, след като бедствено положение бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.

В момента Перник е на нощен режим на водата - от 22 ч. до 6 часа перничани нямат вода.