За опасни дупки по пътищата да се смятат тези между 2 и 6 см.
Това е записано в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, който се разглежда днес от Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по правни въпроси в парламента.

Законопроектът е внесен от народните представители Ваня Цветкова и Светослав Спасов.

В него се предлага собствениците на пътищата да ги поддържат и обезпечават маркировката им.

Да не допускат опасни кратери и дупки в пътната настилка с големина, по-голяма от два пъти размера на най-едрата фракция в асфалтовата смес на най-горния слой на пътя, която е между 2 и 6 см.

Така на практика ще се приема за опасна дупката на магистрала, която е по-голяма от 2 см, а на четвъртокласен път - по-голяма от 6 см.
Това са европейски норми, които до този момент не са били разписани никъде в закона.

В проекта за нов закон се предвижда да се сключва задължителна за пътно-поддържащите фирми застраховка „Гражданска отговорност", която да покрива щетите на пострадал участник в движението в резултат на лош ремонт или поддръжката на пътищата. Очаква се това да намали съществено условията за катастрофи.  

За първи път се предлага да се създадат контролни органи към министрите на регионалното развитие и благоустройството и на вътрешните работи, които да следят непрекъснато за състоянието на пътищата и тяхната безопасност.  

В законопроекта се предвижда още фирмите, които поддържат пътищата, да подменят в седемдневен срок разрушени еластични огради и маркировка.

Те ще бъдат длъжни и да почистват до 15 април пътищата от пясък и луга, използвани през зимния сезон за обезопасяването им.

Предлага се също и забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътищата в събота от 09.00 ч. до 13.00 ч. и в неделя от 13.00 ч. до 22.00 ч.