Правителството реши пак да бъде открита процедура за отдаване на концесия на летище Пловдив, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Причината е, че при предходната процедура няма подадени оферти.

Срокът на концесията е за 35 години.

При възможно най-облекчени условия дават летище Пловдив на концесионер

При възможно най-облекчени условия дават летище Пловдив на концесионер

Министерството на транспорта няма право да го финансира

Новата процедура ще бъде проведена в съответствие с европейските изисквания за възлагане на договори за концесия, които влязоха в сила през април. По този начин се осигурява възможност за привличане на по-широк кръг потенциални инвеститори, се казва в съобщението на МС.

Тотев спешно се оглежда за концесионер на пловдивското летище

Тотев спешно се оглежда за концесионер на пловдивското летище

В момента аеропорта работи само денем

Обявата за участие в процедурата ще бъде пусната на сайта на транспортното министерство. Преди това обаче трябва да се изготви подробно според разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Летище Пловдив няма да работи през нощта

Летище Пловдив няма да работи през нощта

Било икономически нецелесъобразно

Достъпът до документацията по процедурата ще е пълен и безплатен именно от сайта на министерството.