Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да проверят законни ли са строителните дейности на плаж "Бутамята" в село Синеморец.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж "Бутамята" в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили.

От МОСВ и ДНСК се изисква да проверят продължава ли строителството в недвижим имот в землището на местността "Бутамята", с. Синеморец и съответства ли изграденото до момента на издадените строителни книжа, попада ли имота в обхвата на ПП "Странджа" и спазена ли е забраната за строителство в природните паркове. Следва да се разбере издадени ли са необходимите актове - предпоставка за законност на строителството, изискуеми съобразно ЗБР и ЗУТ и дали са спазени изискванията за съгласуване на проектът или инвестиционното предложение, както и дали е извършена оценка за степента на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете.

Европрокуратурата проверява МОСВ заради ОП "Околна среда"
Обновена

Европрокуратурата проверява МОСВ заради ОП "Околна среда"

От ДНСК са наредили спиране на строежа на хотела в Синеморец

Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството - собственост и статут на земята, влезли в сила устройствени планове, договори и да ли са съобразени с конкретните правила и изисквания на ЗУЧК.

След приключване на проверката до ВАП следва да бъде изпратен обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях .

Докладът следва да бъде пратен на ВАП в кратък срок.

В случаи на констатирани престъпления, материалите следва да се изпратят и на компетентните прокуратури, наред с ВАП.