Омбудсманът Диана Ковачева написа остро становище до председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. д-р Иван Иванов, в което го призова да не одобрява по-високите цени на водата в страната за новия регулаторен период 2022 г. - 2026 г. Тезата на омбудсмана е, че те не отговарят на качеството на предоставяната услуга и затова са необосновани.

В становището си тя акцентира, че процентното увеличение на комплексната цена на ВиК услугата за 2022 г. спрямо сега действащата варира от 80% (за "ВиК-Сливен" ООД) до 4% (за "ВиК" ЕООД гр. Хасково), а за 2026 г. - от 127% (за област Сливен) до 11% (за област Ловеч).

"Искам да подчертая, че в институцията на омбудсмана продължават да постъпват десетки жалби от цялата страна за вода, която не отговаря на законовите изискванията за качество (със завишена алфа активност, съдържание на манган, мътна, с плаващи частици и т.н.), която се заплаща обаче като за питейна и ежегодно цената й необосновано нараства. Предвижда се през 2022 г. и през 2026 г. най-високата цена на ВиК услугата да е в област Шумен - съответно 4, 613 лв. (с ДДС) и 6, 473 лв. (с ДДС), или увеличение спрямо настоящата цена с 35% и с 89%", посочва омбудсманът.

Тя обръща внимание на факта, че през годините проблемите не се решават, а гражданите с основание протестират, за да им се обърне внимание, като тяхното основно искане е да получават качествена ВиК услуга на разумна цена.

От ВиК предвиждат 3 години да решават проблема с мангана във водата на с. Брестовица

От ВиК предвиждат 3 години да решават проблема с мангана във водата на с. Брестовица

МВЕЦ "Кадиево" е причина за наличието на манган, гласи проверката на ВАП

"Многократно съм заявявала, че реални ползи от увеличението на цената на водата не се наблюдават, тъй като качеството на предоставяне на услугите не се подобрява. При извършени проверки по жалби, ВиК оператори продължават да изтъкват пред омбудсмана, че нямат финансови средства, за да гарантират качествена и непрекъсната водоснабдителна услуга", допълва още общественият защитник.

Според нея са красноречиви и данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2019 г., приет с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 257 от 02.12.2020 г., съгласно които за много от ВиК операторите, оценката за показател "общи загуби на вода" е "пълно неизпълнение".

Жители на Вакарел протестират заради липса на вода

Жители на Вакарел протестират заради липса на вода

Готвят се да блокират "Тракия"

В заключение Ковачева настоява в условията на публичност и прозрачност КЕВР да защити интересите на потребители и цените на ВиК услугите да не се превърнат във фактор, задълбочаващ бедността и социалното изключване.