Състоянието на държавната психиатрична грижа в България е незадоволително и трябва да се направи спешна реформа, както и да се изработи Национална стратегия за психичното здраве.

Това посочва в доклада си за 2019 г. омбудсманът Диана Ковачева, след проверки в местата, където са настанени лица с психични заболявания.

"Проверките показват тежки проблеми - ужасяващи битови условия, на места толкова тежки, че освен потискащи, са и опасни за живота и здравето на пациентите", коментира Ковачева.

Тя даде пример с пожара в Психодиспансера в София, както и с пожара взел три жертви в психиатрията в Пловдив миналата година.

Ковачева каза, че още 2017 г. е направена препоръка за преместване на софийския психодиспансер в друга сграда заради неприемливи условия. Това обаче не е направено.

Проблем в държавните психиатрии има и с изхранването на пациентите.

"Констатацията е тревожна, дават се около 1.92 ст. на ден, което означава, че едно хранене е 63 ст. Ясно е, че няма как храната да е достатъчна. Менютата са постни, с боб, леща, коприва, ориз", обясни Диана Ковачева.

Останалите проблеми в психиатриите са остаряла, амортизирана база - пациентите са настанени в стаи от по 6 до 8 лица.

90% от сградите на психодиспансерите в тежко състояние

90% от сградите на психодиспансерите в тежко състояние

Стари сгради, пригаждани от бивши затвори и складове

Има лица, които престояват в психиатрия над година и половина, а не от 3 до 6 месеца, както е по закон. Това са хора в социално неравностойно положение, клошари и самотни, без близки. Тези хора са трайно институционализирани, което противоречи на европейските стандарти и решенията на Съда в Страсбург.

Трайно пребиваващи били около 30 лица в Кърджали и 40 лица в Карлуково. Така на практика социалните функции за тези хора се поемат от психиатриите.

Докладът откроява и това, че кадрите са недостатъчно - както при психиатрите лекари, така и при немедицински персонал, като има и опасност за сигурността на самия персонал.

Трябва да се подобри координацията между Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика за изграждане на нови социални услуги, които да поемат част от лицата в психиатриите.

Проверка потвърди установените от омбудсмана лоши условия в дома в Горско Косово

Проверка потвърди установените от омбудсмана лоши условия в дома в Горско Косово

Компетентните органи следва да поемат своята отговорност

Наболелият проблем с домовете за възрастни хора също е обект на изследване в доклада на омбудсмана Диана Ковачева.

"В домовете за възрастни се настаняват се хора, които не трябва да се настаняват там, само защото има решение от ТЕЛК - "деменция", каза омбудсманът.

По думите й основните проблеми в домовете за възрастни вече са посочени - лоши грижи и лоши битови условия, открояват се при последните скандали с домовете в Горско Косово и Пловдив.

"Нарушени са правата на възрастните хора - лоши условия, лоша грижа, дори и при добри условия, това не води до добра грижа заради липсата на обучен персонал. Хората нямат право на лично пространство - има два санитарни възела и 1 душ за 60 човека, нарушено е правото на сигурност заради изкъртени звънци, заради което хората не могат да алармират, ако нещо се случва, нарушено е и правото на специална грижа заради липсата на специалисти.

24 смъртни случая за година в дом за хора с деменция в община Сухиндол

24 смъртни случая за година в дом за хора с деменция в община Сухиндол

В дома в с. Горско Косово за 60 души има две тоалетни и един душ

Отговорността за домовете за възрастни е на кметовете и директорите, защото е децентрализирана услуга, но не бива да се подценява и отговорността на Агенцията за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика.

Докладът на омбудсмана като национален превантивен механизъм е изпратен до всички отговорни институции с препоръки.