Съветът по правосъдие и вътрешни работи официално прие създаването на Европейска прокуратура.

Позицията на страната ни е категорична. България подкрепя създаването на институционални мерки на европейско равнище, които да позволят ефективно наказателно преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева днес в Люксембург.

В Европейската прокуратура ще участват общо 20 държави-членки.

Обсъждат създаването на европейска прокуратура

Обсъждат създаването на европейска прокуратура

Централата й ще в Люксембург

По време на председателството си България ще работи приоритетно за предприемане на необходимите действия по организиране на Европейската прокуратура, заяви министър Цачева. Освен това страната ни ще се наеме и с изграждане на отношения с държавите членски, които не участват в Европейската прокуратура и партньорски институции и служби, включително Евроюст и ОЛАФ.

Създават обща Европейска прокуратура

Създават обща Европейска прокуратура

Ще се бори с финансовите престъпления, корупцията, измамите с евросредства и ДДС -престъпленията

Предвидено е през нашето председателство да се проведе конференция по темата за Европейската прокуратура. В дневният ред на Съвета бе и дебат по взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация.

"Темата е изключително важна за ЕС и е насочена към укрепване капацитета на Съюза за борба с финансирането на тероризма и организираната престъпност. Темата е ключова и за България", заяви министър Цачева.

ЕС с Европейска прокуратура до 3 г.

ЕС с Европейска прокуратура до 3 г.

Сред страните е и България.

Според нея приемането на общ инструмент в тази посока ще доведе до реални резултати в борбата срещу тежката организация престъпност и финансирането на тероризма.

Според Цецка Цачева обезпечаването и конфискацията на имущество, свързано с престъпна дейност, е в основата с борбата с финансирането на тероризма и други тежки престъпления. Подобни действия възпрепятстват "проникването на незаконни активи в законната икономика", изтъкна правосъдният ни министър.

Комисар Гюнтер Йотингер и комисар Вера Йоурова излязоха със съвместно изявление във връзка със съгласието на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

"Приветстваме днешното съгласие на Съвета за създаване на Европейска прокуратура", заявяват еврокомисарите. Според тях създаването на Европейска прокуратура ще бъде истински повратен момент в историята на ЕС. Йотингер и Йоурова изтъкват, че много от случаите на измама във вреда на бюджета на ЕС са транснационални.

Подновиха преговорите за Европейска прокуратура

Подновиха преговорите за Европейска прокуратура

Очаква се те да приключат до края на годината

Комисарите изказват надеждите си, че и други от държавите от ЕС ще се включат в Европейската прокуратура. Те са уверени, че всички държави — членки на ЕС, ще подкрепят общите усилия за защита на бюджета на ЕС срещу корупцията и измамите.

Предстои догодина Комисията да определи следващи стъпки за възможно бъдещо разширяване на задачите на прокуратурата. Идеята е те да включват и трансграничните терористични престъпления.

България и Румъния са на прав път, хвали ни еврокомисар

България и Румъния са на прав път, хвали ни еврокомисар

Вера Йоурова е доволна, че не сме по-зле от другите страни членки

"След изразеното съгласие на Съвета сега ще действаме с цел Европейската прокуратура да заработи в първите месеци на 2020 г"., обещават Гюнтер Йотингер и Вера Йоурова.

Днес в Люксембург се обсъждаше и Регламентът за създаване на централизирана система за обмен и съхранение на пръстови отпечатъци и данни за съдимост на граждани на трети държави.