Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) раздава удостоверения за български произход в нарушение на закона.

Така стотици хора с недоказан български произход, предимно от Македония, Албания и Косово, са станали български граждани по натурализация, заобикаляйки сложната процедура. Това е установила проверка на Върховната административна прокуратура, съобщава в. "Сега".

Прокуратурата е сезирана на два пъти от Министерството на правосъдието за проблема. Първият път е в края на миналата година от тогавашния зам.-министър на правосъдието Илия Ангелов. Проверени са случайно избрани 810 преписки в ДАБЧ за периода 2011-2013 г., по които е издадено удостоверение за български произход. В 717 от тях, което е 88.5%, твърдението на молителите, че имат български произход, не е подкрепено с документи. В преписките има само заявление и декларация за българско национално съзнание и произход. От агенцията са представили като основание за издадените удостоверения книгите "Не заблудата, а лъжата за гагаузите", "Българите в Албания и Косово" и др. На някои им е признавано като доказателство за български произход членството в организации от типа "Българите в Албания".

По закон с молбата до Съвета по гражданство се представя и въпросното удостоверение. В него агенцията е длъжна да посочи как е установен българският произход. Това може да стане с различни документи - например актове за раждане, документи за самоличност или регистрации, издадени някога от България.

Освен че издава документи в нарушение на закона, агенцията има противоречива практика. В някои случаи например не издава удостоверение, а дава едномесечен срок за представяне на доказателства за произход. На други просто е отказвано. Има дори случай, в който е отказано въпреки документи, че майката на искащия гражданство е българка.

Прокуратурата препоръчва порочната практика да се преустанови и ДАБЧ да започне да изисква доказателства за произход.

От Министерството на правосъдието обаче смятат, че нарушенията продължават и препоръките на ВАП не са изпълнени. Негова проверка е установила, че от последните 8000 издадени удостоверения за произход от агенцията едва по 1300 има документи, които го доказват. Така излиза, че едва 16% от хората, искащи българско гражданство по произход, имат право да го получат. Затова преди дни служебният зам.-министър Петко Петков отново е сезирал прокуратурата, тъй като агенцията не предоставя на министерството документи по преписки за периода след 31 октомври м.г. "Длъжностни лица от ДАБЧ системно са неглижирали служебните си задължения при издаването на удостоверенията за български произход, които са официални удостоверителни документи. Това може да доведе до сериозни негативни последици, доколкото открива възможността лица без съответния произход да придобият по натурализация гражданство на държава от Европейския съюз", пише в сигнала.

Главният секретар на ДАБЧ Димитър Владимиров обяснява, че всички препоръки на прокуратурата са изпълнени и вече задължително се изискват документи, които да доказват произход. На въпрос защо преди това не е правено, Владимиров отговори, че до проверката на ВАП е ползван "научно-технически подход", който се оказало, че не отговаря на закона.

Желаещите да станат българи се увеличават непрекъснато заради членството на България в Европейския съюз. Докато през 2009 г. те са били 5000, през 2013 г. са достигнали 17 500. 90% от тях са подали молби за получаване на гражданство по произход, сочат данни на Министерството на правосъдието.