На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се проведе в Министерския съвет социалните партньори единодушно подкрепиха програмата "60/40".

В програмата влизат мерките, които са насочени към подпомагане на работодатели, чието икономическо състояние е засегнато сериозно коронавируса и които търсят начини за запазване на заетостта на работниците и служителите. Схемата в сегашния ѝ вид ще действа до утре - 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до до 30 септември, а при необходимост и до по-късно. Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда.

Васил Велев от АИКБ заяви, че всички работодателски организации подкрепят внесения проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

До 18 млн. лева нарастват разходите на общините заради мерките срещу COVID-19

До 18 млн. лева нарастват разходите на общините заради мерките срещу COVID-19

Те настояват за достъп до мярката 60/40 и възможност за безлихвени кредити

От работодателската организация смятат, че в проекта са отразени всички техни предложения за модифициране на мярката 60/40. Според него 1/3 ще се възползват от нея - около 700 000 работни места ще бъдат запазени. Това не е само подкрепа на заетостта и на доходите на хората, а на компаниите, което и приветстваме, подчерта Велев, но и посочи, че другите мерки за подкрепа на предприятията закъснели.

Българската стопанска камара (БСК), КРИБ и Съюза за стопанска инициатива (ССИ) също подкрепят мярката 60/40. Според КРИБ предложеният проект на постановление е навременен, необходим, правилно и добре структуриран и ще бъде полезен за запазване на заетостта на работодателите.

Над 270 000 са безработните от кризата

Над 270 000 са безработните от кризата

Това сочат данните на Агенцията по заетостта

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) се старае да намери сечението, с което да предложи смислени мерки, които да подкрепят работодателите и за запазването на заетостта им. В това увери социалният министър Деница Сачева в началото на заседанието.

По 2 000 души средно на ден намират работа, като по-малко хора вече губят работните си места. Около 500 млн. лв. ще струва изпълнението на проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Правителството има готовност да продължи мярката 60/40 и до края на годината. Мерките трябва да бъдат изцяло законосъобразни и да отговарят на нашите ангажименти, изтъкна Сачева и посочи, че невинаги мерките удовлетворят всички, но стремежът на социалното министерство е за добри мерки.

Сачева приема всички направени бележки и допълни, че няма да има нужда от нищо допълнително. От страна на работодателите няма да има нужда да правят нещо друго освен да декларират дължимите си данъци и осигуровки, увери социалният министър.

Социалното министерство против исканите от синдикатите обезщетения за безработица

Социалното министерство против исканите от синдикатите обезщетения за безработица

МТСП не подкрепя и предложението за допълнителен отпуск до 20 дни

Сачева подчерта, че част от бележките ще бъдат взети под внимание. Тя не е съгласна с това, че се подкрепят само работодателите, като мерките за контрол продължават да бъдат валидни за недобросъвестните работодатели.

За всеки един осигурен работник или служител ще се предоставят средства в размер на 60 на 100 от осигурителния доход за месец май 2020 г. и 60 на 100 от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за не повече от 3 месеца - от 1 юли до 30 септември 2020 г. Право на средства могат да получат работодатели от всички икономически дейности с изключение на някои сектори.

КНСБ и КТ "Подкрепа" също подкрепят мярката "60/40", като според тях обаче част от разпоредбите е необходимо да претърпят корекции. Президентът на КНСБ Пламен Димитров се надява мярката да доведе до запазване на заетостта. "България продължавала бъде уникална държава - за хубаво или за лошо, според нас, за много хубаво подкрепата на работниците е в 100% на техния доход и това за нас е възлов момент", категоричен бе той.

Над 7600 предприятия са получили компенсации по мярката 60/40

Над 7600 предприятия са получили компенсации по мярката 60/40

Най-големи суми като компенсации са получили фирми от машиностроенето

За периода на извънредното положение до момента 78 568 човека са намерили работа. В последните три седмици има нарастваща тенденция повече да намират работа, отколкото да загубят работа, отчете социалният министър Деница Сачева. С новия дизайн на мярката от една страна се разширява малко обхватът на секторите, но се слага специален акцент върху работниците и служителите в хотелиерството, ресторантьорството и сезонните работници.

Средства няма да се изплащат за работници и служители, които са в селското, горското и рибното стопанство, на финансови и застрахователни дейности, държавно управление, дейности на домакинства като работодатели и дейности на екстериториални организации и служби.

В сектор "Здравеопазване" всички, които нямат договор с НЗОК, ще получат правото да кандидатстват за компенсация. По мярката могат да кандидатстват лекари по дентална медицина и други дейности по хуманно здравеопазване. В сектор "Образование" изключение ще има за предучилищното образование и други образователни дейности като различните учебни центрове.

Отпада изискването за това работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 г. с условието, че трябва да си ги декларират като дължими. От 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб". Ако работодател кандидатства по нея, заедно с "60/40", не може да кандидатства за едно и също лице.

"Ще бъде трудно за нашите структури както за Агенцията по заетостта, така и за НОИ в следващите месеци, но ние приемаме предизвикателствата и вярваме, че това е важно за подкрепа на работодателите и работниците", каза още Деница Сачева.

Припомняме, че на 5 април беше обявено, че държавата ще поема и осигуровките в схемата 60/40. При предишния кръг от консултации от АИКБ до последно не одобряваха дизайна на мярката.