Приключи проверката на документите на магистратите, заявили участие в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от България.

Списъкът с допуснатите кандидати - 15 прокурори, 6-ма съдии и 2-ма следователи, е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Предстои Колегията да определи датата, мястото и началния час за изслушването им.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

23 магистрати от България кандидатстват за европейски прокурори

23 магистрати от България кандидатстват за европейски прокурори

Кандидатите трябва да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи

Списък с кандидатите:

Бойко Йорданов Атанасов следовател Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, Вилислава Янчева Ангелова съдия Специализирания наказатeлен съд, Карамфила Ранкова Тодорова съдия Софийски градски съд, Здравена Валентинова Янева прокурор Районна прокуратура - Пловдив, Елена Живкова Попова съдия Специализирания наказатален съд, Милко Момчев Момчев прокурор Софийска градска прокуратура, Анна Мариянова Алексова прокурор Софийска градска прокуратура, Мария Нешева Тодорова прокурор Окръжна прокуратура - Пловдив, Светослав Здравков Маринчев заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Бургас. Виктор Бориславов Тарчев прокурор Софийска градска прокуратура, Станислав Христов Стойков прокурор Софийска градска прокуратура, Ивайло Володиев Илиев заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Кюстендил, Радостин Георгиев Петров съдия Окръжен съд - Варна, Пламен Дончев Петков административен ръководител - районен прокурор Районна прокуратура - Сливница, Димитър Димитров Халачев следовател Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Николай Василев Русинов прокурор Софийска градска прокуратура

Яна Миткова Николова прокурор Окръжна прокуратура - Шумен, Стоян Иванов Лазаров заместник на административния ръководител - заместник-военноокръжен прокурор Военно-окръжна прокуратура - София, Анита Благоева Джамалова заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Перник, Ирина Владимирова АрменоваЯнчева прокурор Специализираната прокуратура, Бисера Здравкова Калпакчиева прокурор Окръжна прокуратура - София. Галина Георгиева Господинова Стефанова съдия Софийски районен съд. Атанас Стоилов Атанасов съдия Софийски градски съд.