Домашните насилници да не могат не само да приближават жертвите си и дома им, но и да им е забранено да контактуват с тях под каквато и да е форма, включително по телефона и чрез имейл.Това съобщи Lex.bg. Да не им се издава разрешение за оръжие, а ако имат такова, валидността му да се прекратява. Това са част от новите мерки за защита от домашното насилие, които предлага Министерството на правосъдието в законопроект, огласен за обществено обсъждане. 

Един от основните мотиви за измененията в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) е ескалацията на посегателствата по време на пандемията.

Само за двата месеца на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г. са подадени 4875 сигнала за домашно насилие на тел. 112. И дори този период да не се взема предвид, случаите, за които е имало обаждане, са с близо 3600 повече при сравнение на периодите 1 март 2018 г.- 1 март 2019 г. и 1 март 2019 г. - 1 март 2020 г.

Затова първо предлага да се разшири кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по ЗЗДН. И към тях да се добавят тези, за които се предполага, че са бременни от извършителя на насилието, както и лице, което е съпруг или бивш съпруг на извършителя.

Освен това в закона се добавят и нови мерки за защита. Те са:

  • забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация;
  • насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита на деца, жертви или свидетели на насилие;
  • задължаване на извършителя да посещава програма за лечение на зависимости в случаите, в които е установено, че употребява наркотични или психоактивни/психотропни/ вещества, алкохол или друго упойващо вещество или друг вид зависимости;
  • забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда.
Създават Централен регистър за случаите на домашно насилие у нас

Създават Централен регистър за случаите на домашно насилие у нас

МП предлага изменения в Закона за защита от домашното насилие

Друг аспект на предлаганите изменения е институционалното надграждане, което ще спомогне по-ефективното справяне с проблема. В тази връзка се предвижда създаване на национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и защита от домашното насилие. Ще бъде изграден и Централен регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани, потърсили помощ и подкрепа.

Припомняме, че на 7 април, стана ясно, че от началото на извънредното положение у нас все повече хора са станали жертва на насилие в собствения си дом.

Ден по-късно ЕП призова за подкрепа на жертвите на домашно насилие.

В началото на октомври бе съобщено, че всяка четвърта българка - жертва на сексуално или физическо насилие.

На 25 ноември Омбудсманът поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие.

Едва 34% при средно за 59% от българските жени знаят за съществуващо законодателство или политики за закрила и превенция на домашното насилие. В България все по-често жените търсят сами решение на проблема - 56% при 42% средно за ЕС.

На 1 декември стана ясно, че се увеличават се случаите на домашно насилие в условията на пандемия. У нас не се води официална статистика за жертвите. Статистиката се води от кризисни центрове и от горещи телефонни линии. Примерният ръст е между 370 и 500 обаждания на месец за тази година спрямо предходната.

На 13 януари 2021 година бе създаден Централен регистър за случаите на домашно насилие у нас.