Министърът на здравеопазването подписа първия договор за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарите в страната.

Целта е превенция на бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

По договора ще бъдат извършени дезинсекционни мероприятия и ларвицидно третиране срещу комари на 767 биотопа с обща площ 332 421, 21 дка в областите Плевен, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Силистра, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Благоевград, София-град, София-област и Кюстендил.

За първи път в страната се провежда подобно мащабно и по този метод третиране срещу комарите. Средствата в размер на до 1,5 млн. лв. са осигурени с решение на Министерския съвет за сметка на държавния бюджет.

Пръскат срещу кърлежи и комари в София

Пръскат срещу кърлежи и комари в София

Продължава и косенето на паркове и градини

До края на следващата седмица ще бъдат сключени още 6 договора за извършване на дезинсекционни мероприятия и ларвицидно третиране на биотопите за всички останали области в страната.

Площите, възложени за обработка, са държавна собственост. Тук не попадат площи, които вече са обработени или предстои да бъдат обработени от общините и/или други институции, които стопанисват общински площи за сметка на общинските бюджети.