Налагането на запори на фирми, свързани с бизнесмена Васил Божков, както и запори на негово лично имущество, без задължителното за това съдебно разпореждане може да се определи само по един начин - като абсолютен произвол.Това се казва в позиция на "Нове холдинг" като отговор на изявленията на прокуратурата по-рано днес.

От дружеството заявяват, че ще продължат да търсят правата си в съда и ще отстояват правото си да работят, въпреки държавните институции и репресивния държавен апарат.

В позицията се обяснява, че по силата на Данъчно-процесуалния кодекс на предварително обезпечаване подлежат единствено вземания за данъци и осигурителни вноски, но не и други публични вземания. За да бъдат обезпечени вземания за държавни такси, то същите следва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Такъв е ревизионен акт, който е минал едноистанционно административно обжалване и двуинстанционно в съда. Това е фактическата ситуация по отношение на твърденията на АДФИ, че "Националната лотария" дължи невнесени суми от такси за минал период.

От "Нове холдинг" посочват още, че по отношение на личното имущество на Васил Божков, по силата на ЗКПОНПИ, КПОНПИ може да изиска запори при наличие на достатъчно данни и обосновано предположение за незаконно придобито имущество, но отново с мотивирано искане до съда. При действия на данъчни органи, това отново не може да стане без влязъл в сила данъчен ревизионен акт.

"Отново искаме да напомним, че г-н Божков е акционер във въпросните компании и на тази основа действията срещу него са абсолютно незаконосъобразни", се казва в позицията, която определя, че "всички действия на властимащите - хора и институции, са в разрез с действащите в страната ни закони, а целта е овладяването на успешен частен бизнес и футболен клуб, който за последната година бе изваден от фалит. "Те целят на практика да блокират дейността ни, като поставят компаниите в невъзможност да извършват нормалната си дейност."

От "Нове холдинг" посочват и какво е предстояло да се направи в близките дни:

  • Трябвало е да бъдат платени 41 000 евро на мениджърска агенция за два трансфера за ПФК "Левски". Ако тази сума не бе осигурена, клубът би загубил 3 т. от първенството, а при забавяне от 14 дни щеше да бъде изхвърлен от групите.
  • Днес изтича срокът да се платят 144 000 лв. по споразумението за дълговете на клуба в размер на 5 млн. към НАП. Ако не бяха осигурени в срок, това би развалило автоматично споразумението, което щеше да означава поредна огромна загуба за клуба.

Това са само примери, но от "Нове холдинг" заявяват, че утре те няма да са в състояние да оперират с активите на компаниите си поради незаконосъобразните действия на правоохранителните органи и това ще доведе до много последствия на много нива.