Земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред. Те трябва да го направя до края на декември, съобщи НАП. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа.

Новорегистрираните през 2020 г. земеделци могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2021 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация в срок до 31 декември 2020 г. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bgр, рубриката "За гражданите", в Документи - данъци.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Съдят мъж, заплашил служител на НАП при граничен пункт "Илинден"

Съдят мъж, заплашил служител на НАП при граничен пункт "Илинден"

Той го заплашил, че ще бъде ликвидиран срещу 6 бона

От Националната агенция за приходите призовават своите клиенти при възможност да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредната епидемична обстановка, като дотогава да използват електронните услуги, достъпни с персонален идентификационен код или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.