С всяка изминала година технологиите се развиват все по-бързо, а това неимоверно променя живота на хората. Един от аспектите, който обаче в бъдеще ще бъде най-засегнат от автоматизацията, е професионалния свят.

Експертът Дъг Клинтън разказва в своя публикация в сайта на Световния икономически форум, че реализацията на пазара на труда ще зависи от три качествата - тези три, които роботите не притежават. По неговите думи това са креативността, общуването и емпатията.

"С навлизането в Ерата на автоматизацията, където страхът от това, че роботите ще ни изместят в работата ни, е напът да се сбъдне, тези три умения ще дадат на хората възможност да си намерят работа. Последното от трите - емпатията, трябва да се счита като най-важното от тях", смята той.

"Емпатията е това, което най-вече ни прави хора, това е способността ни за взаимно разбиране", казва още Клинтър и допълва, че човечеството трябва да "капитализира" съпричастността.

По неговите думи както споделената икономика е продукт на супер свързаността на света чрез интернет и мобилните устройства, така икономиката на емпатията ще бъде резултат от загубата на работни места заради роботизацията.

"Икономиката на съпричастността ще свързва хора и отделни бизнеси, които търсят и предлагат услуги в сферата на емпатията", обяснява Клинтън.

Специалистът дава няколко примера за това, какви функции може да има този нов тип икономика. На първо място тя би могла да предлага услуги, свързани със съпричастността.

Така може да има инструменти, които да помагат на служителите да "познаят" влизащия при тях клиент веднага, щом той прекрачи прага. Също така въпросният инструмент може да им даде информация веднага за детайли от живота на клиента, както и за неговите предпочитания за продукти или услуги.

"Компаниите днес трябва да приемат технологичното развитие, а също и икономиката на съпричастността. По този начин хората ще са тези, които ще допринасят за човешкия образ на оперативната работа, извършвана от роботите", смята Дъг Клинтън.