"Училищното образование не е пожелателно - или всички учат виртуално, или всички в клас. Не можем да кажем: "Който иска, учи". Това не са дискотеки и търговски обекти", каза още на 15 юни министърът на образованието Красимир Вълчев при представянето на внесените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, без да подозира само месец по-късно какви вълнения ще отприщи стартът на новата учебна година в ситуация на пандемия, от която упорито не излизаме.

Присъствени или неприсъствени часове

Преди дни от министерството се произнесоха категорично - учебната година ще започне присъствено. Колкото и да не е ясна епидемичната обстановка в бъдеще. Принудени бяха да го направят, след колективния вопъл на родители срещу евентуално онлайн начало на новия образователен сезон.

Първи възроптаха срещу възможността да открият учебната година пред компютъра родителите на първокласници. Като кажем възроптаха, нека се има предвид написаха във фейсбук - основно там се роптае в последно време. Заваляха постове от "новобранци", ужасени от перспективата децата им да влязат за пръв път в училище чрез виртуална класна стая. Хората се притесняват основателно - подобна ситуация създава грешната нагласа, че училището е нещо имагинерно, обучението много прилича на игрите, които са играли в месеците на извънредно положение, учителят е глас зад кадър, а съучениците - нови другарчета в чата. Това вероятно все някога ще стане ежедневие, което не изненадва и напряга никого, но днес като че ли ни е рано.

Какви са сериозните тревоги на тези родители?

Първо, няма я тръпката, която създава подходящата нагласа, че настъпва нов етап в живота на детето - става ученик наистина, а не в интернет.

Второ, изтощени от изолацията, вече и не особено наблюдателните родители са установили, че продължителното социално дистанциране няма благотворен върху психичното и физическо здраве на наследниците.

Трето, трудоемко е. По-голяма част от контрола и възпитанието падат върху родителите, вместо върху учителите, а това е некомфортно, да не кажем и невъзможно, ако баща ти и майка ти не работят дистанционно.

Четвърто, възниква въпросът и с обезпечеността с подходяща техника и интернет връзка, които да ти осигурят качествен достъп до онлайн ресурсите.

Пето, учителите явно също не приветстват идеята, тъй като разводнява работното време и е на път да докаже, че от тях няма нужда. На подобна идея не й е дошло времето.

Шесто, и не на последно място, няма го живият контакт, дефицит, който е превърнал голяма част от новото поколение в неспособни да подадат ръка или завържат нормален разговор (офлайн) хора.

Подложени на този натиск и изтощени от пандемии колкото всички останали, от МОН обявиха присъствено начало на учебната година. За всички. С уговорката за гъвкавост при усложняване на обстановката и при възможност за включване на онлайн обучение по определени модули за по-горните класове, в краен случай или по преценка на учебните заведения.

И пак не успяха да угодят. Сега пък нададоха вой радетелите за предпазливост и извънредни мерки. И те имат основание, доколкото опитът показа, че не сме пример за самодисциплина и безгрижно пренебрегваме 3-те Д (дисциплина, дистанция, дезинфекция) понеже 63% от нас не вярват в съществуването на коронавируса.

Появи се и петиция ЗА неприсъствено начало на учебната година.

Какви са мотивите на авторите й?

- сградният фонд на училищата не е пригоден за осъществяване на реална физическа дистанция между децата. Повечето класове са с над 20 деца, което прави невъзможно спазването й;

- практически е невъзможно, и нездравословно, децата да носят маска по 6-8 часа на ден;

- часовете по физическо възпитание са свързани с тесни контакти, невъзможност за носене на маска;

- много училища са на две смени, поради което се затруднява и спазването на дистанция, и реализирането на дезинфекционни мероприятия;

- в междучасията е невъзможен контролът на учениците в пространствата извън класните стаи;

- децата не са в състояние да се пазят адекватно и да реагират правилно на реалната опасност от вируса;

- част от училищата са на две смени и кабинетен принцип, поради което се струпват деца и дезинфекцията е невъзможна;

- в много от училищата няма топла вода;

- учителите в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са в постоянно движение между отделните класове;

- проветряването в студените месеци е невъзможно, а вентилацията в салоните по физическо не е добра;

- педагозите ползват една учителска стая, в която има струпване на хора;

- няма как да бъдат дезинфекцирани предметите, с които трябва да работят учители и ученици - учебни карти, дневници, писмени работи, топки и уреди за игра и т.н;

Има и мотиви, които са свързани със здравословното състояние на деца и учители - за тези, които са в рискови групи - заради хронично заболяване, напреднала възраст или и заради двете.

Животът и здравето на всеки човек е приоритет и е от първостепенно значение, пишат в заключение авторите на петицията, която от момента на създаването си - 17 юли - е подписана от 855 души, някои от тях извън България.

Предлага се и решение за първокласниците - ако по-големите ученици са онлайн, ще има достатъчно стаи, за да бъдат разделени малките и да им бъде осигурена дистанция по време на час. Неясно е обаче как ще бъдат осигурени учители за множеството малки групички, които могат да се нароят.

Авторите на петицията са вдъхновени и от по-високите резултати на външното оценяване и матурите тази година, които според мнозина доказват колко по-ефективно е онлайн обучението, а според запознати - колко занижени са критериите за оценяване с всяка следваща година.

Компромисният вариант е родителите да имат възможност да избират сами дали децата им да учат присъствено или онлайн.

Освен тази спонтанна инициатива, се появи и писмо до институциите от асоциация "Родители" по повод "гъвкавите сценарии" за обучение през следващата учебна година, които са в подкрепа на присъственото обучение. В него се задават някои основателни въпроси:

Какво се прави за подкрепа на учителите да развият уменията си за водене на групов процес и управление на груповата динамика в онлайн среда?

Какви мерки се предвиждат за преодоляване на образователните неравенства, породени от липсата на достатъчно устройства и достъп до интернет в част от семействата?

Какви мерки са предвидени за оказване на пълноценна подкрепа на децата със СОП в условията на продължаващо дистанционно обучение?

Какви мерки за педагогическа и психологическа подкрепа на родителите предвиждат при продължаващо дистанционно обучение?

Как ще се поддържа и развива училището като общност?

Въпросите никак не са лоши. Някои отговори съдържа проектът на МОН за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, в частта му за електронното образование.

Акцентите

До 20% от учебните часове след IV клас ще могат да се вземат в електронна среда. Това няма да е задължително, нито ще обхваща всички училища, а само тези с одобрен проект за иновации. Училищата ще трябва да докажат, че този подход води до подобряване на резултатите на учениците; че няма изключени от електронното обучение; че са налице всички технически средства за целта. Ако, противно на очакването, образователните резултати не се повишат, електронните часове ще бъдат заменени с присъствени.

От МОН предложиха и да се преминава към обучение във виртуална класна стая, когато има дървени, грипни ваканции или учениците отсъстват по болест.

И все пак реално или виртуално начало на учебната година? Може би верният отговор този път е на образователния министър, макар и не особено категоричен:

"Децата учат и ще учат много повече с електронни устройства, чрез електронни ресурси и не можем да пренебрегнем това. Образователните системи трябва да намерят баланса между прякото и електронното обучение. Целта е да се мотивира в по-голяма степен интересът за учене на децата, да се повишат резултатите им. Не можем да вървим против течението, да бъдем наивни и да мислим, че ще учат така, както сме учили ние. Най-доброто обучение е присъственото, но водещ е принципът на предпазливост. Здравето е над всичко останало".